Újraállamosítás (8.) Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Újraállamosítás (8.)A kötet szerzõje a következõ három alapkérdésre keresi a választ: 1. Mi történt az elmúlt 15 évben a civil szférával, ezen belül az idõsek otthonaival? 2. Történt-e olyan új stratégiai szemléletváltás a szociális ellátó rendszerben, amely gyökeresen megváltoztatta az intézmények helyét, szerepét, nem utolsósorban pedig az államhoz való viszonyát? 3. Beszélhetünk-e újraállamosításról akkor, amikor a tulajdonformákat nem érintették a változások? Ennek megfelelõen a könyv elsõ része az idõsek otthonainak tényszerû bemutatását tartalmazza – Magyarországon ilyen elemzés még nem került a nyilvánosság elé, részben az adatbázisok hiánya, részben a kutatások érdektelensége miatt –, mely képet ad a fenntartókról, a gondozotti létszámokról, a mûködési feltételekrõl és a szolgáltatási kínálatról. A kutatásból kiderül, hogy a fenntartók többsége nem állami szerv, hanem egyházi szerv vagy alapítványi formában mûködõ szervezet. A második rész az otthonokra vonatkozó joganyagot elemzi 1990-tõl napjainkig. A szerzõ kimutatja, hogy a kezdeti lépéseket és a kezdeti elképzeléseket hamar negligálta az állami szabályozás, így a kilencvenes évek közepétõl egy visszafordíthatatlan újraállamosítás kezdõdött el. Fokozódott a forráskivonás, s egyúttal az állam ellehetetlenítette a piaci alapon mûködõ szolgáltatásokat. A 2008-as évtõl kezdõdõen egyértelmûen a kötött szolgáltatási rendszer, lényegében a rendszerváltás elõtti strukturális helyzet állt elõ, hosszú várólistákkal, süllyedõ szolgáltatási színvonallal, ám egy mindenben tettre kész állami bürokráciával a háttérben. Végül a harmadik rész elméleti alapon kísérli meg összefogni a civil szektor vonatkozó fogalmi és társadalomelméleti problémáit.


Szerző: Gyekiczky Tamás
Cím: Újraállamosítás (8.)
Információk: kartonált, 224 oldal
ISBN: 978 963 693 163 6
Kiadás éve:
Ár: 3 450 Ft
Kedvezményes ár: 2 415 Ft