Új felismerések és kihívások az ember formálásáról Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Új felismerések és kihívások az ember formálásárólA neveléstudomány területén elsõk között az Eötvös Loránd Tudományegyetem nagy múltú neveléstudományi tanszékét bízták meg és akkreditálták, hogy kooperálva más egyetemek és oktatáskutató intézmények hasonló mûhelyeivel indítsák el, és kísérletezzék ki a pedagógiai doktori (PhD) iskola új hazai rendszerét. A képzés színvonalának emelése szükségessé tette, hogy az egyes témákban legjártasabb akadémikusok, akadémiai doktorok, szakemberek bevonásával elõadás - és vitaciklust iktassunk be az egyetemi oktatásban már megismerteken túli új tudományos eredmények bemutatására, melyek a társdiszciplínákban, hazánkban és a nemzetközi horizonton születtek, s nélkülözhetetlenül integrálandók a neveléstudomány korszerûsítésébe. A gyorsuló sebességû nemzetközi és hazai tudományos haladás menetében a nevelési folyamatok alapjainak újragondolása egyáltalán nincs befejezve: inkább mûhelymunkák részeredményei mozaikjainak együttese, az összegezés még sok erõfeszítést s további közös munkát igényel. Az egyes elõadások-dolgozatok nyilvánvalóan az adott szerzõ tudományos felfogását és eredményeit tükrözik, nem kevés közöttük a vitatkozó és tovább vitatandó megállapítás. Arra törekszenek, hogy segítsenek betekintést adni más és más megközelítéssel a nevelési folyamatok korszerûbb tudományos útkereséseibe, az induló új kutatónemzedék egyes vizsgálódásai számára a szélesebb horizontú szemléleti és metodológiai megalapozásba.


Szerző: Széchy Éva (szerk.)
Cím: Új felismerések és kihívások az ember formálásáról
Információk: keményfedél, 250 oldal
ISBN: 9639610275
Kiadás éve:
Ár: 2 690 Ft
Kedvezményes ár: 1 883 Ft

Hasonló termékek

Hamlet mi vagyunk

Hamlet mi vagyunk

Hetesi István (szerk.)
Látókörök metszése

Látókörök metszése

Józan Ildikó et al. (szerk.)