Túl a turistatekinteten - A turizmus kritikai és kultúratudományi perspektívái Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Túl a turistatekinteten - A turizmus kritikai és kultúratudományi perspektíváiA Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékein készült kötet hiánypótlónak szánt fordításgyűjtemény, amely a turizmus kulturális kutatása területén az utóbbi két évtizedben angol vagy német nyelven megjelent tanulmányok közül tartalmaz válogatást.

A kötet írásai a kultúratudományokban időközben végbement fordulatok szerepét mutatják be a turizmus kutatásában. A könyv első részének tanulmányai a turizmust mint kulturális jelenséget értelmezik, többek közt olyan fogalmak, témák segítségével mint a turizmus szemiotikája, a turistatekintet és az eredetiség. A válogatás következő része a modernista turizmuskutatás lehetséges kritikáit vázolja fel a performativitás, a társadalmi nemek tanulmányozása és a posztkolonialitás felől. A könyv harmadik részében a turizmus és az új kommunikációs eszközök viszonyát vizsgáló szövegek kaptak helyet.

A válogatás tisztán elméleti írások mellett olyan empirikus kutatásokat összegző esettanulmányokat is közöl, amelyek ezek gyakorlati alkalmazását mutatják be. A kötetet egyaránt ajánljuk a kultúratudományok, a szociológia és a kommunikációkutatás iránt érdeklődőknek.Szerző: Bódi Jenő – Pusztai Bertalan
Cím: Túl a turistatekinteten - A turizmus kritikai és kultúratudományi perspektívái
Információk: Kartonált, 314 oldal
ISBN: 978 963 693 407 1
Kiadás éve: 2012
Ár: 3 390 Ft
Kedvezményes ár: 2 373 Ft