Tizenkét vers. József Attila Eszmélet-ciklusának elemzése Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Tizenkét vers. József Attila Eszmélet-ciklusának elemzéseJózsef Attila Eszmélet-ciklusa a magyar költészet egyik legtöbbet elemzett verse. A nagyszámú írás között, amely eleddig témájául választotta, két könyv és egy könyvnyi terjedelmû tanulmány található. A költemény iránti megkülönböztetett figyelemnek egyik oka az lehet, hogy a változó korok mindegyike - nagyon eltérõ megfontolásokból - egyaránt a modern magyar költészet egyik legjelentõsebb teljesítményeként tartotta számon. A másik ok az, hogy az olvasóra elementáris hatást gyakorló költemény az értelmezõ, megfejtõ szándéknak nem könnyen adja meg magát. Az olvasók és az elemzõk azonban makacsul kitartanak amellett, s ez az intenzív érdeklõdés harmadik oka, hogy nem hermetikus, megfejthetetlen jelentésû szöveggel állnak szemben, hanem olyan mûvel, amelynek értelme - ha rálelünk a megfelelõ kulcsra - megvilágítható. Ebben a hármas elõfeltevésben jelen könyv szerzõje is osztozik, s a strófák megközelítéséhez három elméleti-módszertani kiindulópontot választott. Egyrészt a szerzõ és a mû közötti viszony bonyolultságát a figyelem elõterébe állító újabb keletû felismeréseket tudomásul véve is fontosnak tartja a ciklus életrajzi-kortöréneti hátterének elõzetes feltérképezését, annak vizsgálatát, milyen volt és hogyan élt az Eszmélet költõje. Másrészt a könyv szakít azzal az eddigi elemzésekben uralkodó felfogással, amely szerint egységes versrõl lenne szó. A tizenkét strófát, mint a kötet címe is utal erre, tizenkét, egymásnak mellérendelt és egymáshoz képest önálló versbõl álló másodlagos szerkezetnek tekinti, s lemond arról, hogy az egyes darabokat egymásból vezesse le, az egész mögött valamiféle szigorú kompozíciót feltételezve. Végül pedig, abban a meggyõzõdésben, hogy a mûértelmezésben helye van az eszmetörténeti szempontok alkalmazásának, ezt a nagy gondolati költeményt József Attila bölcseleti tájékozódásának ismeretében vizsgálja, feltételezve, hogy Bergson, Pauler Ákos, Marx, Freud és más bölcselõk gondolatai fontos ihletõ forrásul szolgáltak az Eszmélet szerzõje számára.


Szerző: Tverdota György
Cím: Tizenkét vers. József Attila Eszmélet-ciklusának elemzése
Információk: puhafedél, 274 oldal
ISBN: 963956740X
Kiadás éve:
Ár: 2 890 Ft
Kedvezményes ár: 2 023 Ft

Hasonló termékek

Hamlet mi vagyunk

Hamlet mi vagyunk

Hetesi István (szerk.)
Látókörök metszése

Látókörök metszése

Józan Ildikó et al. (szerk.)