Tanulmányok nemzetközi magánjogról és nemzetközi választottbíráskodásról Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Tanulmányok nemzetközi magánjogról és nemzetközi választottbíráskodásrólAz előszóból:

A jelen kötet az utóbbi huszonöt év írásaiból ad válogatást, a legrégebbi tanulmány 1995-ben jelent meg, miután a szerző a párizsi Nemzetközi Kereskedelmi Kamara melletti Nemzetközi Választottbíróságon töltötte gyakorlati idejét, a tanulmányt az ott nyert tapasztalatok ihlették. Egy új világ nyílt meg Párizsban a szerző előtt, a nemzetközi választottbíráskodás centrumában, a nemzetközi kereskedelmi jog, a nemzetközi magánjog és a nemzetközi választottbíráskodás mindennapjainak csodás univerzuma, amely mind a mai napig meghatározza jogszemléletét.

Az évek során az ügyvédi, majd választottbírói gyakorlat közvetlen tapasztalatokból gazdagította az ismereteket, majd 2006-ban a Humbold ösztöndíj révén a kölni Nemzetközi Magánjogi Intézetében töltött egy év kivételes alkalmat adott arra a szerzőnek, hogy a tudomány mentén elmélyítse érdeklődését. 2015-ben indult a nemzetközi magánjogi törvény kodifikációja, amely újabb kihívást jelentett, a dologi jog és az értékpapírjog kollíziós szabályaiban kellett alaposan elmélyedni és az új normákra javaslatot tenni, amelyek a 2017-ben elfogadott új törvény végső szabályainak megfogalmazásához járultak hozzá. Az eltelt évek gyakornoki, ügyvédi, választottbírói, kodifikátori és kutatói tapasztalatai csiszolták a jelen kötet tizenöt írását, melyet a nemzetközi magánjog és a nemzetközi választottbíráskodás iránt érdeklődöknek ajánlunk.

Az írásokban csak kisebb hibákat korrigáltunk, de nem aktualizáltuk és nem hatályosítottuk őket, így tartalmuk és hivatkozásaik megjelenésük idejéhez kötődnek, ezért sok esetben már jogtörténeti zárványnak tekinthetők, kérjük a tisztelt Olvasót, hogy erre figyelemmel olvassa és értékelje a szövegeket.


Szerző: Csehi Zoltán
Cím: Tanulmányok nemzetközi magánjogról és nemzetközi választottbíráskodásról
Információk: kartonált, 416 oldal
ISBN: 978 963 556 079 0
Kiadás éve: 2021
Ár: 5 000 Ft
Kedvezményes ár: 3 500 Ft