Szimplikiosz kommentárja Epiktétosz Kézikönyvecskéjéhez Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Szimplikiosz kommentárja Epiktétosz KézikönyvecskéjéhezA kilikiai Szimplikiosz (Kr. u. 6. század) az újplatonikus filozófusok utolsó generációjának tagja, az Athéni Iskola képviselője. Fennmaradt művei főként Arisztotelész értekezéseihez írott kommentárok. Csak találgatni tudjuk, mi késztethette őt arra a szokatlan vállalkozásra, hogy újplatonikus létére egy sztoikus morálfilozófiai intelmeket tartalmazó iratot értelmezzen, mégpedig nem is polemikus éllel, hanem őszinte lelkesedéssel a mű gondolatgazdagsága, megformáltsága és emelkedett stílusa iránt. Ebben személyes okok mellett az a körülmény is szerepet játszhatott, hogy az újplatonikus képzésben is fontosnak tartott „polgárerény” (politiké areté) ehhez foghatóan lapidáris és olvasója részéről semmiféle jelentősebb elméleti előképzettséget nem igénylő kifejtésével sem a platonikus, sem a peripatetikus irodalomban nem találkozunk.

Az epiktétoszi Kézikönyvecske szövegének szoros, mondatról mondatra haladó értelmezését olykor a kommentátor hosszabb-rövidebb saját értekezései szakítják meg, amelyek az epiktétoszi gondolatokat tágabb módszertani vagy teoretikus közegbe helyezik. Ezek az értekezések természetesen Szimplikiosz újplatonikus filozófiai álláspontját reprezentálják, de soha nem a kritika szándékával, hanem előzékeny javaslatként arra vonatkozóan, hogy az epiktétoszi gondolatok az újplatonikus filozófiai háttér előtt még plasztikusabban kibonthatók.Szerző: Szimplikiosz
Fordító: Steiger Kornél
Cím: Szimplikiosz kommentárja Epiktétosz Kézikönyvecskéjéhez
Információk: Kartonált, 200 oldal
ISBN: 978 963 693 667 9
Kiadás éve: 2016
Ár: 3 400 Ft
Kedvezményes ár: 2 380 Ft