Vallástudományi Szemle 2020/1. szám Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Vallástudományi Szemle 2020/1. számTARTALOM

Utószó az előszóban (S. Szabó Péter)

TANULMÁNYOK
Kocziszky Éva: A globális kapitalizmus „szent család”-ja. Kritikai észrevételek Kierkegaard nyomán
Siba Balázs: A rítus mint belépés a vallás átmeneti terébe
Pete József: Magyarország vallásföldrajzi jellemzői a 21. század elején

FORRÁS
Németh György: Szent Hilarion és a kocsiverseny

DISPUTA
Dudás Róbert Gyula: Az amerikai magyar római és görög katolikus lelkipásztorok részvétele az amerikai közéletben

TUDOMÁNYUNK TÖRTÉNETE ÉS MŰHELYEI
Stamler Ábel: A magyar középkor európai összefüggésben: a legkorábbi írott forrásanyag átfogó elemzése (2018–2023)

HÍREK
Jesája – Egy próféta 10 oldalról. Beszámoló A Tánách Könyvei 10. biblikus konferenciájáról. Budapest, 2019. november 21. (Bozó Réka)
Összefoglaló Nicholas De Lange The Septuagint in the Byzantine Synagoge című előadásáról. Budapest, 2019. november 12. (Szűcs Bernadett)
Beszámoló a Luther Válogatott Művei című sorozat negyedik kötetének bemutatójáról. Budapest, 2020. február 13. (Pallós Áron)

RECENZIÓK
Németh György: Sötét varázslatok. Átoktáblák az ókori mágikus szertartásokban. Budapest, Gondolat Kiadó, 2019 (Hubai Péter)
Simon-Székely Attila (szerk.): Lélekenciklopédia IV. kötet Ázsia, Amerika, Afrika és az újvallások lélekvilága. Budapest, Gondolat Kiadó, 2019 (Hornyák Kövi Franciska)
David Willgren: The Formation of the ‘Book’ of Psalms. Reconsidering the Transmission and Canonization of Psalmody in Light of Material Culture and the Poetics of Anthologies. Tübingen, Mohr Siebeck, 2016 (Péntek Dániel)Szerző:
Cím: Vallástudományi Szemle 2020/1. szám
Információk: kartonált, 118 oldal
ISBN: ISSN 1786-4062
Kiadás éve: 2020
Ár: 800 Ft
Kedvezményes ár: 560 Ft