Szabó Károly emlékkönyv Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Szabó Károly emlékkönyvA Magyar Könyvtárosok Egyesületének keretében működő bibliográfus szakmai szervezet immáron bő két és fél évtizede szentel tudományos ülésszakot nagy elődeink életművének felidézésére, az Emlékezzünk jeles elődeinkre...! című emlékülés sorozatában. A nagy példaképek sorából kitűnik az a három bibliográfus, akiket „a XIX. századi, nagy szakmaalapító bibliográfus triász” fogalmával jelölünk:
Szabó Károly (1824–1890), id. Szinnyei József (1830–1913) és Petrik Géza (1845–1925). Az 1996-ban megjelent Petrik kötet és a 2014-es kiadású Szinnyei emlékkönyv után, 2020- ban végre kiadásra kerülhet – a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, az Országos Széchényi Könyvtár és a Gondolat Kiadó közös kiadásában megjelenő Nemzeti Téka sorozat részeként – a Szabó Károly emlékkönyv.
Emlékkönyvünk anyagát elsősorban a 2015-ben, Szabó Károly halálának 125. évfordulójáról megemlékező tudományos ülésen elhangzott – Bényei Miklós, Pogányné Rózsa Gabriella, Pogány György és P. Vásárhelyi Judit – előadásainak szerkesztett változata adja. A 2019-ben NKA támogatást kapott kötetet, Szabó Károly születésének 195. évfordulójára, átfogó Szabó Károly-tanulmánnyal egészítettük ki Szabó Sándor tollából, valamint Pogány György Lukinich Imre bibliográfusi működéséről írott közleményével. A végül 2020-ban, Szabó Károly halálának 130 éves évfordulóján megjelenő emlékkönyv további, nagy jelentőségű újdonságokat tartalmaz: Gazda István kigyűjtötte az RMK (és pótlásainak) természettudományos anyagát, Kégli Ferenc pedig elkészítette Szabó Károly műveinek teljes bibliográfiáját, s még hozzá kötetünket több szempontú mutató-rendszerrel is kiegészítve adhatjuk az értő olvasók kezébe!

A Nemzeti téka az Országos Széchényi Könyvtár és a Gondolat Kiadó közös sorozata. Folytatója kíván lenni Az Országos Széchényi Könyvtár Kiadványai, valamint Az Országos Széchényi Könyvtár Füzetei címmel megjelent sorozatoknak, továbbvíve mindazon értékeket, amelyeket azok képviseltek. Olyan művelődés-, nyomda-, sajtó-, könyv- és könyvtártörténeti, illetve könyvtári és könyvtár-informatikai vonatkozású művek tékája, azaz tárolóhelye, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak nemzeti könyvtárunkhoz vagy annak gyűjtőköréhez. Tanulmányok, konferencia-előadások közrebocsátása mellett a sorozat a nemzeti könyvtár vagy egyéb gyűjtemények hungarika vonatkozású anyagára támaszkodva készült egyedi bibliográfiák, katalógusok, repertóriumok számára is publikációs teret kíván nyújtani, segédleteket biztosítva ezáltal a magyar művelődéstörténet kutatásához.

A Nemzeti Téka sorozat tagja.


Szerző: Szőnyi Éva (szerk.)
Cím: Szabó Károly emlékkönyv
Információk: kartonált, 296 oldal
ISBN: 978 963 200 713 7
Kiadás éve: 2020
Ár: 3 300 Ft
Kedvezményes ár: 2 310 Ft

Hasonló termékek

Szinnyei és követői

Szinnyei és követői

Szőnyi Éva (szerk.)