Reformpedagógia és életreform – recepciós tendenciák, intézményesülési folyamatok Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Reformpedagógia és életreform – recepciós tendenciák, intézményesülési folyamatokA könyvben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Történeti, Elméleti és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoportja a Reformpedagógia és életreform – recepciós tendenciák, intézményesülési folyamatok című OTKA-kutatásának
(K 111833) eredményeit adjuk közre. A kutatás során arra törekedtünk, hogy a társadalmi változásokban fontos szerepet játszó kultúrkritikai, antimodern és gyakran ambivalens életreform- és pedagógiai elképzelések részmozzanatainak feltárásán, valamint elemzésén keresztül pontosabb képet alkossunk azok mentalitástörténeti vonatkozásairól.
A kötet tanulmányai tehát a századfordulótól kibontakozó, majd az 1920-as évektől megerősödő életreform-mozgalmak és az azokkal szoros összefüggésben álló reformpedagógiai törekvések emancipációs és intézményesülési folyamatainak egy-egy részterületét világítják meg. Így, foglalkoznak például a pedagógia, az utópia és az életreform kapcsolatával, az egyéni és a közösségi reformokon belül az egészséges életmód és a természetgyógyászat lehetőségeivel, a művészeti reformok és a nőmozgalmak közti összefüggésekkel, a testről való felfogás átalakulásával, a testkultúra és a korai ifjúsági kultúra viszonyával, nem utolsó sorban pedig ráirányítják a figyelmet a korai Kelet-kutatásokra és az újvallásos törekvések pedagógiai és életreform- hatásaira is.Szerző: Boreczky Ágnes – Vincze Beatrix (szerk.)
Cím: Reformpedagógia és életreform – recepciós tendenciák, intézményesülési folyamatok
Információk: kartonált, 272 oldal
ISBN: 978 963 693 889 5
Kiadás éve: 2018
Ár: 3 000 Ft
Kedvezményes ár: 2 100 Ft

Hasonló termékek

Generatív grammatikai gyakorlókönyv I–II.

Generatív grammatikai gyakorlókönyv I–II.

Alberti Gábor – Medve Anna – Balogh Kata
A reprezentáció szintjei

A reprezentáció szintjei

László János – Kállai János – Bereczkei Tamás (szerk.)
A téri megismerés és a nyelv

A téri megismerés és a nyelv

Lukács Ágnes – Király Ildikó – Racsmány Mihály – Pléh Csaba
A pletyka

A pletyka

Szvetelszky Zsuzsanna