ÓKOR 2019/3. szám Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

ÓKOR 2019/3. számTartalom

Tanulmányok

Kárpáti András
Táncra penderített komédiás
Megjegyzések az Antik Gyűjtemény új paestumi vázájához

Lindner Gyula
Tradíció, folytonosság, újítás A kyméi Isis-aretalogia és a hellénisztikus kori vallásosság

Darab Ágnes
„Miért ne fejtsem ki véleményemet, akár helyes, akár téves?”
Irodalomkritikai kérdések az ifjabb Plinius epistuláiban

Gombos Brigitta
Alkatrész a gépezetben
A bankárok római gazdaságban betöltött szerepe az 1–2. században

Pintér Anna Krisztina
A sumer sukkal- és kapuőrző istenek narratológiai szerepkörei

Kőszeghy Miklós
Az ókori Júda hadserege

Montskó Benjámin
A Qohelet könyve a Qohelet Targum és a Qohelet Rabba eszkatologikus értelmezésében

Móricz Nikolett
Traumák a zsoltárokban Az erőszak narratívájának poétikai feldolgozása a 22. zsoltár példáján

Fullér Andrea
Egyiptizáló síremlékek a budapesti zsidó temetőkben a 19–20. század fordulóján


Szerző:
Cím: ÓKOR 2019/3. szám
Információk: kartonált, 112 oldal
ISBN: ISSN 1589 2700
Kiadás éve: 2019
Ár: 1 600 Ft
Kedvezményes ár: 1 120 Ft