Magyar Filozófiai Szemle 2019/3. Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Magyar Filozófiai Szemle 2019/3.Emlékezet

Tartalom

Emlékezet
(Ambrus Gergely)

FÓKUSZ

Pléh Csaba: Két klasszikus konstruktív emlékezetelmélet mai relevanciája: Bartlett és Halbwachs

Csibra Gergely: Miért emlékezünk?. Közép-európai Egyetem

K. Horváth Zsolt: Kollektív emlékezet, kollektív képzet, együttes élmény. Egy fogalomvándorlás szociológiai-politikai implikációi: Halbwachs, Durkheim, Mérei

Szummer Csaba: Emlékezeti torzítások és narratív igazság a pszichoanalízisben

Jani Anna: Az idő és végesség narratívái. Az emlékezés ricoeuri struktúrájának heideggeri alapjairól

VARIA

Simon Attila: Az erkölcsi megértés Arisztotelésznél

Hévizi Ottó: Egy rendszer szívzűrjei. Rendellenességek a kanti „Herzstück”-ön belül

Forczek Ákos: Az elmeerők munkaiszonya? A kései német felvilágosodás Schwärmerei-vitájához

Varga Péter András: Palágyi és Husserl. Egy margójegyzet a magyar (és az egyetemes) filozófiatörténet-írás relevanciaproblematikájához

DOKUMENTUM

Kovács Eszter: Émilie du Châtelet: A boldogságról

Boros Bianka: Idolumok válságban. Bacon és a haladás mítosza

Sir Francis Bacon: Valerius terminus. A természet magyarázata Hermes Stella megjegyzéseivel

KITEKINTÉS

Weiss János: Mit tegyünk? A kritikai elmélet praktikus oldala

SZEMLE

Dombrovszki Áron: Az új imposztor

Horváth Dávid: Imagináció a filozófiában

Marosán Bence Péter: Komorjai László és a tapasztalat gordiuszi csomója

E számunk szerzői

SummariesSzerző:
Cím: Magyar Filozófiai Szemle 2019/3.
Információk: kartonált, 282 oldal
ISBN: ISSN 0025-0090
Kiadás éve: 2020
Ár: 1 200 Ft
Kedvezményes ár: 840 Ft