Műfaj és komparatisztika Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Műfaj és komparatisztikaMűfaj és komparatisztika című kötetünk a 2015 novemberében a veszprémi Pannon Egyetem Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézetében megrendezett komparisztikai konferencia előadásaiból válogat. A magyar komparatisták 2015-ös veszprémi találkozójának célja az összehasonlító irodalomtudomány hagyományainak, szerepeinek, vizsgálódási területeinek átértékelése és újraértelmezése volt a diszciplínát ért ezredfordulós elméleti kihívások és kritikák nyomán. Jelen kiadvány nem csupán a komparatisztika elméleti kérdéseit érinti, hanem sokszínű módszertani és történeti nézőpontokból vizsgálja a kérdést: az itt közzétett tanulmányok az irodalmi műfajok kérdését igyekeznek körüljárni. Az irodalmi műfaj fogalma az utóbbi évtizedek teoretikus diskurzusában hasonló kihívásokkal szembesült, mint a komparatisztika. A műfaj kérdése, az értelmezés és a jelentésadás műfajiság mentén artikulálódó problémái mégsem kerültek ki az irodalomtudomány érdeklődéséből, hiszen a műfajfelszámoló elgondolások, a műfaji határátlépések, hibriditások irodalmi gyakorlatai és értelmezői vizsgálatai minden jel szerint megkerülhetetlen fogódzói maradnak az irodalomról való gondolkodásnak.
A műfaji mintázatok, áthallások, szerveződések az irodalomtörténész textuális vizsgálatainak „alapfelszereléséhez” tartoznak, melyekkel történeti formációk határai, illetve kulturális és társadalmi jelentések törésvonalai azonosíthatók.


Szerző: Szávai Dorottya – Z. Varga Zoltán (szerk.)
Cím: Műfaj és komparatisztika
Információk: Kartonált, 494 oldal
ISBN: 978 963 693 835 2
Kiadás éve: 2017
Ár: 5 000 Ft
Kedvezményes ár: 3 500 Ft