Körtánc - A rondó verstípus a kortárs magyar költészetben Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Körtánc - A rondó verstípus a kortárs magyar költészetbenA rondó verstípust egyfelől történeti, másfelől elméleti-poétikai szempontból megközelítő tanulmánykötet kettős célkitűzését az a felismerés ösztönözte, mely szerint e versformákra – a kortárs magyar költészetben betöltött jelentős szerepük ellenére – ez idáig kevés figyelmet fordított a magyar verstani kutatás.

A kötet tanulmányai arra vállalkoznak, hogy a 12. századi francia verstípus keletkezéstörténetét, a magyar költészetig megtett útját, illetve irodalmunkban betöltött szerepét nyomon kövessék, valamint három legfontosabb versformájának (rondel, rondó, triolett) poétikai leírásán keresztül a magyar verstanban tapasztalható terminológiai keveredést felszámolva elméleti szempontból is megalapozzák azt az interpretációs folyamatot, ami a kortárs magyar líra egy eddig kevéssé vizsgált szeletét is új megvilágításba helyezi.

A kötet végén található kis rondóantológia pedig nem csupán a tárgyalt versformák minél szélesebb körű bemutatását célozza, hanem arra is felhívja a figyelmet, milyen sok formai kapcsolat, tematikus, intertextuális és motivikus összefüggés fedezhető e művek között.


Várható megjelenés: októberSzerző: S. Béres Bernadett
Cím: Körtánc - A rondó verstípus a kortárs magyar költészetben
Információk: Katonált
ISBN: 978 963 693 610 5
Kiadás éve: 2015
Ár: 2 250 Ft
Kedvezményes ár: 1 575 Ft