Karpe Mihály földmérő és könyvtára – Egy műszaki értelmiségi nemes könyvtára a XVIII. században Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Karpe Mihály földmérő és könyvtára – Egy műszaki értelmiségi nemes könyvtára a XVIII. századbanKarpe Mihály (1722–1791) munkásságát nyilvántartja a magyar térképészeti szakirodalom. Életrajzi adatai ugyan hiányosak, szinte csak kérdőjeleket tartalmaznak (ősök, család, iskoláztatás, tanulmányok – ezekből most sikerült sok részletre fényt derítenünk), de ismerjük a közgyűjteményekben őrzött 64 térképét, amelyek igen jó munkák, olykor kiváló rajzkészségről tanúskodnak. A kutatás során kiderült, hogy evangélikus származású, köznemesi rangú földmérő és mérnök volt. Halála után a család megosztozott a vagyonon (két fia volt), így a könyvtárán is, amelynek egy része (vagy az egész gyűjtemény) István fiához került. Maga a könyvtár aztán szétszóródott ugyan, de megmaradt a családi inventárium 1792-ből. Ennek egy jelentős része sorra veszi Karpe István és felesége ingóságait az ezüst ékszerektől a ruhaneműkön át a lovas kocsikig. Önmagában már ez a vagyoni kimutatás is jelentőssé teszi a hagyatékot. A másik része pedig esetleges és rendszertelen leírásokkal ugyan, de jegyzékbe foglalta Karpe Mihály könyvtárát. Feltétlenül az övének kell tartanunk, hiszen a könyvtár állománya javarészt latin, német, francia nyelvű szakkönyveket sorol fel a matematika, geometria, fizika, térképészet stb. főleg XVIII. századi szakirodalmából. (A leltár földmérési eszközeit is tartalmazza.) A könyvek közül nem egy pedig első kiadás, ami igazolja, hogy Karpe Mihálynak nemcsak volt pénze a drága szakkönyvek megvásárlására, de tudta is, mire van szüksége. Az 536 tételből álló gyűjtemény könyveket és kéziratokat rögzített, amelyeket az összeíró 16 szakrendi csoportba sorolt. Maga a teljes inventárium művelődéstörténeti adalék. Képet ad egy 18. századi, nógrádi köznemesi família és egy tudós értelmiségi vagyoni és művelődési állapotáról. A Nemzeti téka az Országos Széchényi Könyvtár és a Gondolat Kiadó közös sorozata. Folytatója kíván lenni Az Országos Széchényi Könyvtár Kiadványai, valamint Az Országos Széchényi Könyvtár Füzetei címmel megjelent sorozatoknak, továbbvíve mindazon értékeket, amelyeket azok képviseltek. Olyan művelődés-, nyomda-, sajtó-, könyv- és könyvtártörténeti, illetve könyvtári és könyvtár-informatikai vonatkozású művek tékája, azaz tárolóhelye, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak nemzeti könyvtárunkhoz vagy annak gyűjtőköréhez. Tanulmányok, konferencia-előadások közrebocsátása mellett a sorozat a nemzeti könyvtár vagy egyéb gyűjtemények hungarika vonatkozású anyagára támaszkodva készült egyedi bibliográfiák, katalógusok, repertóriumok számára is publikációs teret kíván nyújtani, segédleteket biztosítva ezáltal a magyar művelődéstörténet kutatásához.

A könyv jelenleg nem rendelhető!

Szerző: Praznovszky Mihály (szerk.)
Cím: Karpe Mihály földmérő és könyvtára – Egy műszaki értelmiségi nemes könyvtára a XVIII. században
Információk: kartonált, 214 oldal
ISBN: 978 963 200 711 3, ISSN 1586-1163
Kiadás éve: 2020
Ár: 2 980 Ft
Kedvezményes ár: 2 085 Ft