Filológiai Közlöny 2021/1. Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Filológiai Közlöny 2021/1.IRODALMI BESZÉDMÓDOK ÉS POÉTIKÁK
Esettanulmányok a német és magyar nyelvű irodalmakból

BERNÁTH ÁRPÁD SZÜLETÉSNAPJÁRA

• Bernáth Árpád köszöntése
• Kulcsár Szabó Ernő: Hangnem – műalkotás – hatástörténet
• Orosz Magdolna: Hibrid világok, (át)változások: variációk a fantasztikumra
• Masát András: Önmegjelenítés és poétika. Andersen német nyelvű önarcképe:
Das Märchen meines Lebens ohne Dichtung
• Szabó Erzsébet: Theodor Fontane Effi Briest című regénye a német realista esztétika tükrében
• Mihály Csilla: A bábeli torony avagy A város címere. Irodalmi szöveg és történeti kontextus
• Horváth Géza: A szövegvilág szerkezete és jelentése Hermann Hesse A pusztai farkas című művében
• Horváth Márta: Lehetőségérzék és morálkritika. Az esszéregény poétikája Robert Musilnál
• Ritz Szilvia: A humorérzék elvesztése, avagy a diktatúra nyelve Ödön von Horváth műveiben
• Csúri Károly: Wolfgang Borchert történeteinek szerkezetéről
• Szendi Zoltán: Sorsminiatűrök gesztusmozzanatai Peter Bichsel rövidtörténeteiben
• Szabó Judit: Az inkarnáció motívuma Albert Drach „O Catilina”. Ein Lust- und Schaudertraum című regényében
• Thomka Beáta: Regényciklus-poétikák. Kortárs modellek, komponálási elvek
• Bombitz Attila: Pompásan vonulunk 2. B-oldalak, remixek és ritkaságok

Előkészületben
DRÁMÁK KELETEN


Szerző:
Cím: Filológiai Közlöny 2021/1.
Információk: kartonált
ISBN: ISSN 0015-1785
Kiadás éve: 2021
Ár: 1 000 Ft
Kedvezményes ár: 700 Ft