Filológiai Közlöny 2020/3. Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Filológiai Közlöny 2020/3.A Filológiai Közlöny az egyetlen hazai irodalomtudományi folyóirat, mely a külföldi irodalmak, a világirodalom folyamatainak feltérképezését, megértését állítja középpontba. Modern filológiai és komparatisztikai irányultsága révén igyekszik felvázolni a kapcsolatot a magyar irodalom és a nemzetközi irodalmak között. A folyóirat a régebbi és a jelenkori külföldi irodalom olyan fő irányaival, meghatározó jelenségeivel foglalkozik, amelyeknek jelentős elméleti háttere és hozadéka van, és amelyek magyarországi megjelenése, közvetítése fontos a magyar irodalomtudomány és irodalmi köztudat alakulásában. A Filológiai Közlöny magyar nyelvű megnyilatkozási és kommunikációs lehetőséget teremt az egyetemeinken és kutatóhelyeinken dolgozó modern filológusoknak, komparatistáknak.

A NORVÉG IRODALOM

• Előszó (Masát András)
• Masát András: Írói stratégiák fordulóponton: a „rejtély” és a „látogatás” a 19. századi norvég nemzetépítés prózájában
• Domsa Zsófia: „Hát nem látja, hogy becsapják?” Knut Hamsun Hemmelig ve (Titkos fájdalom) című novellájának értelmezési lehetőségei
• Vajna Ádám: Nemzet(le)építés? A kortárs norvég líra viszonyai nemzethez és nemzetihez
• Fejérvári Boldizsár: Nosztalgia és metanosztalgia a mai norvég irodalomban

MŰHELY

• Sarbu Aladár: „Az esztéta vágyódása a kifejező, dekoratív formák után.” Szerb Antal, Walter Pater és a liturgia
• Benyovszky Krisztián: Csodálatos halálkabaré. Elemzési szempontok a Hrussz Krisztina csodálatos látogatása című novellához

RECENZIÓ

• Simon Gábor: A tudás konstruálásának történeti mintázatairól


Szerző:
Cím: Filológiai Közlöny 2020/3.
Információk: kartonált, 114 oldal
ISBN: ISSN 0015-1785
Kiadás éve: 2021
Ár: 1 000 Ft
Kedvezményes ár: 700 Ft