A tragédia színeváltozása. Tragikum és medialitás a késő romantikus magyar irodalomban Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

A tragédia színeváltozása. Tragikum és medialitás a késő romantikus magyar irodalombanA szerző irodalomtudós, szakterülete a késő romantika és a kora modernitás a magyar irodalomban. Írásaiban a történeti-filológiai pontosság ötvöződik a hermeneutika gondolati gazdagságával. A jelen válogatáskötetben a tragikum fogalma egy korokon és médiumokon átívelő, rendkívül transzformatív ábrázolásmód elméleti keretei között értelmeződik (ennek tragikus archetípusa maga Dionüszosz istenség).
A szerző arra keresi a választ az önállóan is olvasható tanulmányokban, hogy a tragikus diskurzus milyen mediális és műnemi-műfaji áttételekkel „kebelezi be” a kor költészettani, színházi, gazdaságtörténeti vagy akár létfilozófiai, etikai és vallási fejleményeit. A multidiszciplinaritás és multimedialitás összekapcsolása a tragikum irodalomtörténeti megközelítésével adja a kötet legfőbb nóvumát.


Szerző: Hojdák Gergely
Cím: A tragédia színeváltozása. Tragikum és medialitás a késő romantikus magyar irodalomban
Információk: kartonált, 356 oldal
ISBN: 978 963 556 111 7
Kiadás éve: 2021
Ár: 3 500 Ft
Kedvezményes ár: 2 450 Ft