A schellingi természetfilozófia és a korabeli természettudományok kölcsönhatásai Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

A schellingi természetfilozófia és a korabeli természettudományok kölcsönhatásaiJelen kötet a különbözőségnek és egységnek a természetfilozófia és a tudománytörténet határterületein mutatkozó jelenségeit, kapcsolódási pontjait választotta vizsgálata tárgyául. Azt a terrénumot, ahol e problematika a polaritás és az egység fogalma kapcsán közvetlenül jelenik meg az egyes argumentációkban, s amely az éppen kialakulóban lévő tudományterületek közötti átfedéseknek is vonatkoztatási pontja. A schellingi természetfilozófia és a korabeli természettudományok közötti kapcsolatok és kölcsönösségek felvázolásában a romantikus tudományok fogalma s a konstellációkutatás által kialakított konceptuális keretek jelentették az elméleti és módszertani kiindulópontot.


Szerző: Gurka Dezső
Cím: A schellingi természetfilozófia és a korabeli természettudományok kölcsönhatásai
Információk: Kartonált, 164 oldal
ISBN: 963 9610 69 0
Kiadás éve: 2006
Ár: 2 290 Ft
Kedvezményes ár: 1 603 Ft