12 × 4 mondat Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

12 × 4 mondatEgy alapvetően a mondattan tanulmányozására használható (de az alkalmazott központi modell univerzális jellegéből adódóan a grammatika egyéb területeire, sőt a pragmatikára és a kommunikációelméletre is kiterjedő) könyvet ajánlunk az olvasónak. A könyv egyrészt a tanárképzés szereplőinek, másrészt a közoktatásban dolgozó magyartanároknak szól. A szerzők – a PTE BTK Nyelvtudományi Tanszékén működő műhely munkatársai – az oktatásban mintául szolgáló grammatikai elemzéseket mutatnak be, s ezáltal arra is példát nyújtanak, miként hasznosítható közvetlenül a modern nyelvészet az oktatásban. A könyv azonos mondatok egymás mellé állított elemzéseiből áll: 12 fejezetben 12x4 részletesen annotált – magyarázott, algoritmizált, kitekintéseket tartalmazó – mondatelemzést talál az olvasó. A kiindulópontot mindig a teljes generatív modellben történő elemzés képezi. A másik az ennek megfelelő elemzés hagyományos keretek között, a harmadik és negyedik pedig a generatív megközelítés közoktatási változatait mutatja be, a szükséges egyszerűsítésekkel, illetve változtatásokkal az eszközökben és a nyelvi anyagban.

A könyvet ajánljuk mindazoknak, akik középiskolában vagy egyetemen magyar nyelvet tanulnak vagy oktatnak, különösen a generatív grammatika iránt érdeklődőknek.Szerző:
Cím: 12 × 4 mondat
Információk: Kartonált, 180 oldal
ISBN: 978 963 693 085 1
Kiadás éve: 2010
Ár: 2 450 Ft
Kedvezményes ár: 1 715 Ft