Sokszínű médiavilágok Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Sokszínű médiavilágokA kötet címe a mindennapi médiahasználat sokat vitatott kérdéseire utal. Hogyan változtatja meg a mindennapi életünket, a kulturális normáinkat és kommunikációs szokásainkat az újabb médiumok és platformok megjelenése, s megállíthatatlan elterjedése? Médiakutatók, szociológusok, a legkülönbözőbb szakmák képviselői keresik a választ ezekre a kérdésekre. De ugyanígy szembesülnek e problémákkal a társadalom különböző csoportjai is, szülők és gyerekek, munkaadók és munkavállalók, tanárok és a közigazgatás szakemberei. Hiszen a mindennapi élet különböző színterein (az otthonokban, a munkahely világában, a szabadidő eltöltésének helyszínein, a köztereken) kikerülhetetlenül jelen vannak, s alapvető változásokat hoznak magukkal a legkülönbözőbb médiaeszközök és platformok.

A kötetben olvasható tanulmányok a kulturális antropológia módszereit felhasználva mutatják be az új médiavilágokban bekövetkezett változásokat. E médiaantropológiai kutatások középpontjában az átlagos médiafogyasztók tipikus cselekvései állnak, a digitális médiumok, az internet virtuális világa által teremtett új feltételek között. A mindennapi médiahasználat jellegzetes szituációit a könyv problémaorientáltan, a mai magyar társadalomban is sokszor tematizált problémákon keresztül – többek között a generációk eltérő médiahasználata, a közterek átalakulása, az otthoni médiahasználat megváltozása – vizsgálja.


Szerző: Szijártó Zsolt
Cím: Sokszínű médiavilágok
Információk: keménytáblás, 300 oldal
ISBN: 978 963 556 219 0
Kiadás éve: 2022
Ár: 4 000 Ft
Kedvezményes ár: 2 800 Ft