Shakespeare metaszonettjei (30.) Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Shakespeare metaszonettjei (30.)Hódosy Annamária annak a fiatal irodalmárnemzedéknek jeles képviselõje, amely - most már bátran állíthatjuk - megújította a magyar irodalomtudományos beszédet. A szegedi szerzõ második könyvében Shakespeare úgynevezett metaszonettjeit - veszi merõben új szempontok alapján - vizsgálat alá. Hódosy Annamária értelmezésében a versek egyik legfõbb jellemzõje, hogy saját magukról szólnak, ezért nevezi õket metaszonetteknek. E mûvek kapcsán mindezidáig vagy az volt a fõ kérdés, miféle valós figurákra és eseményekre utal a szöveg, vagy az, hogy miként fogalmazódnak meg stilisztikailag a szokványos témák. Ez a kötet viszont arra kérdez rá, mirõl is van egyáltalán szó ha a megnyilatkozások mikéntjét egy elõfeltételezett jelentés puszta formája helyett jelentésalkotó elemnek tekintjük. Ha kitüntetett figyelmet fordítunk a holt vagy elfeledett jelentésû, illetve "szakmai" metaforák értelmezési lehetõségeire, kiderül, hogy nem pusztán a szerelem, a szépség, a mulandóság, a világi hívságok hiábavalósága, hanem a szonett fogalma, a költészet, sõt az írás, annak anyaga, a nyelv médiuma, örökölt formái és konvenciói, az igazsághoz és a társadalmi rendhez való viszonya is domináns shakespeare-i szonett-téma.


Szerző: Hódosy Annamária
Cím: Shakespeare metaszonettjei (30.)
Információk: puhafedél, 225 oldal
ISBN: 9639567132
Kiadás éve:
Ár: 1 590 Ft
Kedvezményes ár: 1 113 Ft

Hasonló termékek

Hamlet mi vagyunk

Hamlet mi vagyunk

Hetesi István (szerk.)
Látókörök metszése

Látókörök metszése

Józan Ildikó et al. (szerk.)