Rex et regnum. Tanulmányok a magyar politikai gondolkodás történetéből Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Rex et regnum. Tanulmányok a magyar politikai gondolkodás történetébőlE könyv borítóján jelzett témák – a magyar politikai gondolkodás és kormányzás története – oly kiterjedtek és végtelenek, hogy azt szinte lehetetlen egyetlen kötetben áttekinteni, ezért a szerző kiemelte azok egyes vonatkozásait: a hatalom átörökítésének módjait, legitimációját, gyakorlásának korlátozott vagy korlátlan jellegét, közigazgatási érvényesítését, az állam struktúráinak problémáit és a hatalom gyakorlóját gyakran övező misztikumot. Az ezekre vonatkozó hazai elméletek, vagyis a sajátosan magyar államelméleti hagyomány áttekintését a középkori és újkori magyar állam kormányzását és igazgatását bemutató tanulmányok egészítik ki. Az elemzett témák változatos palettája és az írásokban áttekintett történeti idő széles intervalluma egyben bepillantást enged a szerző több évtizedes munkásságába is, aki a Szent Istvántól Széchenyi Istvánig ívelő elemzései során szívesen időzött el Báthori István és Bethlen Gábor korában és az ő fejedelemségükben is. A kötet a magyar közjogi hagyományok, politikai és jogi kultúra, valamint hatalmi szimbolika egyéni hangú, érzékeny elemzése.


Szerző: Rácz Lajos
Cím: Rex et regnum. Tanulmányok a magyar politikai gondolkodás történetéből
Információk: Kemánytáblás, 410 oldal
ISBN: 978 963 693 682 2
Kiadás éve: 2016
Ár: 4 500 Ft
Kedvezményes ár: 3 150 Ft