Reflexió(k) vagy "mélyfúrások"? A kultúrakutatás változatai a "kulturális fordulat" után Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Reflexió(k) vagy "mélyfúrások"? A kultúrakutatás változatai a "kulturális fordulat" utánAz utóbbi évtizedekben számos törekvés jelentkezett a társadalom-, illetve a kultúratudományok körében, melyek megkísérelték újradefiniálni az egyes tudományterületek határait; termékeny kapcsolatokat hozva létre a kommunikációelmélet, a kulturális antropológia, az irodalomelmélet, a művészettörténet, valamint olyan sajátos hibridjelenségek között, mint a mediológia, a média- és képantropológia, vagy éppen a writing culture problémái köré rendelhető kérdésfeltevések. A kötet írásai változatos léptékekben, a társadalomtudományos (ön)reflexió jelentőségét kiemelve, mélyfúrás jellegű részlettanulmányok, valamint elméleti áttekintések alapján mutatják be a kultúra elemzésének lehetőségeit.


Szerző: Havasréti József – Szijártó Zsolt (szerk.)
Cím: Reflexió(k) vagy "mélyfúrások"? A kultúrakutatás változatai a "kulturális fordulat" után
Információk: kartonált, 248 oldal
ISBN: 978 963 693 088 2
Kiadás éve: 2008
Ár: 2 350 Ft
Kedvezményes ár: 1 645 Ft