Pedagógusok a digitális korban. Trendvizsgálat egy nagyváros iskoláiban Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Pedagógusok a digitális korban. Trendvizsgálat egy nagyváros iskoláibanAz utóbbi évtizedekben rendkívüli mértékben felgyorsult technológiai fejlődés és az IKT-eszközök egyre jelentősebb térhódítása következtében kialakuló információs társadalom számos új kihívást generált tagjai számára. Megváltozott az információhoz jutás módja, sebessége, új kommunikációs formák jöttek létre, átalakultak a munkaerőpiac követelményei. Folyamatosan csökken azoknak a szakmáknak az aránya, melyek a digitális írástudás legalább minimális szintje nélkül is betölthetők, és a hétköznapi tevékenységeinkhez is egyre nélkülözhetetlenebbé válnak ezek az ismeretek.
A változások természetesen az oktatásra is hatást gyakoroltak, sőt elengedhetetlenül fontossá vált az IKT-eszközök alkalmazása, magas szintű integrálása az oktatási folyamatba. Ha ugyanis a XXI. századi tanulókat XX. századi eszközökkel és módszerekkel oktatjuk, akkor a diákok érdeklődése, motiváltsága és ezzel szoros összefüggésben a tanítási folyamat hatékonysága, eredményessége a legtöbb esetben meglehetősen alacsony szintű lesz. Azonban ha használni kezdjük a digitális technológiát, akkor jelentős javulást érhetünk el, de a napjaink igényeinek valóban megfelelő oktatás csak akkor valósulhat meg, ha a módszereken is változtatunk. Ez a könyv ezt a bonyolult, soktényezős, jelenleg is zajló folyamatot vizsgálja.
A kötetben egyrészt a digitális technológia fejlődése, terjedése által generált társadalmi változásokat, az átalakuló tanítási-tanulási környezetet és az ezekből indukálódó elvárásokat tekintjük át, másrészt egy kutatássorozat adatait felhasználva az új kihívások, feltételrendszerek kusza hálójában tevékenykedő pedagógusok attitűdjét, illetve a tanítási folyamat változásának jellemzőit vizsgáljuk meg.


Szerző: Buda András
Cím: Pedagógusok a digitális korban. Trendvizsgálat egy nagyváros iskoláiban
Információk: kartonált, 264 oldal
ISBN: 978 963 556 055 4
Kiadás éve: 2020
Ár: 2 950 Ft
Kedvezményes ár: 2 065 Ft

Hasonló termékek

Generatív grammatikai gyakorlókönyv I–II.

Generatív grammatikai gyakorlókönyv I–II.

Alberti Gábor – Medve Anna – Balogh Kata
A reprezentáció szintjei

A reprezentáció szintjei

László János – Kállai János – Bereczkei Tamás (szerk.)
A téri megismerés és a nyelv

A téri megismerés és a nyelv

Lukács Ágnes – Király Ildikó – Racsmány Mihály – Pléh Csaba
A pletyka

A pletyka

Szvetelszky Zsuzsanna