Oktatástörténet, -szociológia Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Oktatástörténet, -szociológiaNagy Péter Tibor jelen kötetének nyolc tanulmánya a táguló látásmódnak, a neveléstörténet tradicionális szemléletét a társadalomtörténet, az oktatáspolitika-történet és a történeti szociológia eszközeivel bővítő, gazdagító, komplexebb problémakezelésének a tárgyiasult bizonyítéka.

Az első fejezet – „Neveléstörténet-óra” – írásai új szerepértelmezésben mutatják be az oktatásügy hagyományos ágenseit, az egyházat és az államot. A „modernizációellenes” egyház sztereotípiájával szemben – a téma szakirodalmának újraértelmezése révén – tárgyszerűen mutatja be az európai egyházi modernizációs törekvések társadalom- és oktatáspolitika-történeti összefüggésekbe ágyazott tényeit (és a történet sajátos magyarországi tükörképét), valamint az állam eltérő mértékű és jellegű magyarországi és európai jelenlétét, befolyását az egyház- és oktatáspolitika világában.

A második fejezet – „Problématörténet” – tanulmányai az oktatáspolitika-történeti és a történetszociológiai megközelítés révén eredeti módon interpretálnak bizonyos neveléstörténeti jelenségeket. Ilyen az alternativitás közkeletűen szűk jelentéstartományát kitágító felfogása, az alternativitás oktatástörténeti változatainak széles körű bemutatása és további kutatásokra ösztönző értelmezése. Ilyen a tágabb kontextusba helyezett taneszköztörténet társadalom- és oktatáspolitika-történeti szempontú megközelítése, valamint a „munkaerőpiac” jelenségének, modern fogalmának tényekkel alátámasztott, meggyőző visszavetítése, „múltba helyezése”.

A harmadik – „Kutatás” című – fejezetben olvasható dolgozatok pedig három forráscsoport: a népszámlálási adatok, az iskolai anyakönyvek, továbbá a más indíttatású közvélemény-kutatások komplex feldolgozásában rejlő lehetőségekre, ezen források társadalom-, politika-, mentalitás- és oktatástörténeti célú „hasznosítására” mutatnak tanulságos, további kutatásokra és szakmai vitákra is ösztönző példákat.Szerző: Nagy Péter Tibor
Cím: Oktatástörténet, -szociológia
Információk: Kartonált, 146 oldal
ISBN: 978 963 693 238 1
Kiadás éve: 2012
Ár: 2 200 Ft
Kedvezményes ár: 1 540 Ft