Okok és okozat. A magyar nyelv eredetéről történeti, szociálpszichológiai és filozófiai megközelítésben Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Okok és okozat. A magyar nyelv eredetéről történeti, szociálpszichológiai és filozófiai megközelítésbenA magyar nyelv  finnugor rokonsága nem csupán évtizedek, hanem évszázadok óta foglalkoztatja a tudományos gondolkodást és a közvéleményt is. Míg az idők folyamán kevés kivételtől eltekintve komolyan vehető tudományos ellenérvek nem hozhatók fel e rokonság ellen, a közgondolkodást folyamatosan foglalkoztatja a kérdés, az utóbbi években egyre intenzívebben és egyre elutasítóbban. A kérdés az, vajon miért. A nyelvtudomány eszköztára és kompetenciája nem alkalmas a válaszadásra, mert valójában nem nyelvészeti okok állnak a háttérben. A társadalom gondolkodásmódjának sajátos megnyilvánulásáról van szó, melynek vizsgálatához a történettudomány, a  filozófia, a szociálpszichológia eszköztárára van szükség. E kötet tanulmányainak az a célja, hogy az iménti szempontokból közelítsenek a kérdéshez, s megkíséreljenek magyarázatot adni arra, vajon tudományosan igazolt állítások miért válhatnak vitatottakká vagy elutasítottakká.


Szerző: Bakró-Nagy Marianne (szerk.)
Cím: Okok és okozat. A magyar nyelv eredetéről történeti, szociálpszichológiai és filozófiai megközelítésben
Információk: keménytábla, 174 oldal
ISBN: 978 963 693 886 4
Kiadás éve: 2018
Ár: 2 500 Ft
Kedvezményes ár: 1 750 Ft