Múltunk öröksége - Elmélettörténeti perspektívák Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Múltunk öröksége - Elmélettörténeti perspektívák„… a legnagyobb élő hatalom a múlt… egész kultúránk nem egyéb, mint azoknak a szellemi kincseknek a halmaza, amelyek a múlt óriási hagyatékaként szállnak nemzedékről nemzedékre. Minden műveltség alapja a letűnt kor ismereteinek, erkölcsi, vallási, jogi és művészeti felfogásának, technikájának és gazdasági tudásának az az átvétele, amely a szó szoros értelmében vett átvétel és átadás: traditió. A jelenkor a haladás terén akármilyen nagy is, az örökölt kultúra nagyságához képest rendszerint csak csekély töredékekkel bírja gazdagítani az emberiség szellemi kincseit.” Moór Gyula 1946-ban egyetemi rektorként egy ünnepi beszéd alkalmával elmondott gondolatai ma is érvényes tartalommal bírnak. A két világháború közötti magyar jogbölcselet kiemelkedő teoretikusa szellemi múltunk azon örökségére hívja fel a figyelmet, amely nélkül nem érthetjük meg a jelent, és nem tekinthetünk biztos fogódzók nélkül a jövőbe. Nyomatékosan igaz ez a megállapítás a hazai jogi (jogbölcseleti) gondolkodás és a jogi kultúra fejlődésére.Szerző: Szabadfalvi József
Cím: Múltunk öröksége - Elmélettörténeti perspektívák
Információk: Kartonált, 196 oldal
ISBN: 978 963 693 658 7
Kiadás éve: 2016
Ár: 2 960 Ft
Kedvezményes ár: 2 072 Ft