Mintavétel a kvalitatív pedagógiai kutatásban Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Mintavétel a kvalitatív pedagógiai kutatásban„Az utóbbi években a társadalomtudományok terén Magyarországon is egyre népszerűbbé váltak a kvalitatív kutatási módszerek. A legfrissebb hazai pedagógiai kutatás-módszertani szakirodalmak is teret engedtek a kvalitatív metodológiának, amely, bár nem könnyű feladat, megpróbált egységes képet festeni a kutatásmódszertan e területéről. Igaz, a kutatók között nincs egyetértés a kvalitatív kutatási módszerek pedagógiai alkalmazhatóságát illetően, de abban nagy részük egy véleményen van, hogy a kvalitatív módszerek pedagógiában való megjelenésével eddig más módszerekkel kutatott számos pedagógiai részterület is alaposabban feltárhatóvá válik.

E módszertani könyv a hazai és a külföldi szakirodalomra alapozva a kvalitatív mintavétel-kiválasztás kérdéseinek és problémáinak összegyűjtését, sokoldalú megközelítését és elemzését tűzi ki célul. Amellett érvelünk, hogy a kvalitatívkutatások eredményességét és elfogadottságát csak a pontos és részletes dokumentálás, a metodológiai elvek világos kifejtése és azok következetes alkalmazása segítheti.

A kötet célja továbbá, hogy rámutassunk a kvalitatív vizsgálatok pedagógiai kutatásokban betöltött helyére, szerepére és értékére, illetve a kvantitatív vizsgálatok melletti térhódítására.”Szerző: Sántha Kálmán
Cím: Mintavétel a kvalitatív pedagógiai kutatásban
Információk: Kartonált, 124 oldal
ISBN: 978 961078 X
Kiadás éve: 2006
Ár: 1 450 Ft
Kedvezményes ár: 1 015 Ft

Hasonló termékek

Generatív grammatikai gyakorlókönyv I–II.

Generatív grammatikai gyakorlókönyv I–II.

Alberti Gábor – Medve Anna – Balogh Kata
A reprezentáció szintjei

A reprezentáció szintjei

László János – Kállai János – Bereczkei Tamás (szerk.)
A téri megismerés és a nyelv

A téri megismerés és a nyelv

Lukács Ágnes – Király Ildikó – Racsmány Mihály – Pléh Csaba
A pletyka

A pletyka

Szvetelszky Zsuzsanna