Kisebbség, politika, kisebbségpolitika - Nemzeti és etnikai közösségek önkormányzati autonómiája Magyarországon Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Kisebbség, politika, kisebbségpolitika - Nemzeti és etnikai közösségek önkormányzati autonómiája MagyarországonA kötet az újabb kutatások eredményeit felhasználva azonos kutatási módszertan alapján vizsgálja meg különböző kisebbségek önkormányzatait. Az I., történeti szakasz lezárása után a szerzők a II. részben a rendszerváltás kisebbségi önkormányzatokat illető fejleményeit, az átalakuló kisebbségpolitikát és intézményrendszert mutatják be. Ebbe az eseménytörténeti folyamatba ágyazva vizsgálják meg, hogy a kisebbségi törvény és annak módosítása képes-e a gyakorlati megvalósulás szempontjából leképezni a magyarországi kisebbségi világot, hogyan működik a törvényben megkonstruált kisebbségi önkormányzati rendszer. A III. részben a kérdőíves kutatást és az interjúk eredményeit, valamint a terepmunka során szerzett tapasztalatokat összegzik.

A Gondolat Kiadó és az MTA Szociológiai Kutatóintézetének közös kiadása.Szerző: Bindorffer Györgyi
Cím: Kisebbség, politika, kisebbségpolitika - Nemzeti és etnikai közösségek önkormányzati autonómiája Magyarországon
Információk: Kartonált, 367 oldal
ISBN: 978 963 693 314 2
Kiadás éve: 2011
Ár: 3 250 Ft
Kedvezményes ár: 2 275 Ft