Iskola és közösség. Felekezeti középiskolások az ezredfordulón Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Iskola és közösség. Felekezeti középiskolások az ezredfordulónA magyar közoktatás napjainkban zajló átalakulási folyamatának egyik jelentõs eleme az egyházi iskolák arányának növekedése. Eddig ezen intézmények társadalmi hátterével kapcsolatban csak feltevések láttak napvilágot, miközben a felekezeti iskolák témája nemcsak szakmai, hanem politikai viharok középpontjába is került. Az "iskolaháborúk kora" mára véget ért, s e sokat vitatott oktatáspolitikai és társadalmi kérdéskör tudományos igényû tisztázását vállalja a Debreceni Egyetem oktatójának PhD-disszertációja alapján készült könyv. Az itt bemutatott kutatási eredmények "kifejezetten tudományos szenzációnak" minõsülnek - írja a disszertáció opponense -; mert a szerzõ a hazai oktatáskutatásban elõször vizsgálja a mikroközösségek összetartozásában, normabiztonságában rejlõ társadalmi tõke iskolai pályafutásra gyakorolt hatást. Jelentõs újítás az egyéni szintû erõforrások mellett a kontextusszintûek számbavétele, valamint a megszokott kemény változók mellett az értékorientációt, a társas kapcsolatokat és a kulturális fogyasztást is figyelembe vevõ miliõ-típusú megközelítés alkalmazása a társadalmi helyzet beazonosításakor. Az elméleti és módszertani gazdagságon túl a mûvet az érzékletes stílus és az érdekfeszítõ oknyomozó gondolatmenet avatja érdemes olvasmánnyá.


Szerző: Pusztai Gabriella
Cím: Iskola és közösség. Felekezeti középiskolások az ezredfordulón
Információk: puhafedél, 353 oldal
ISBN: 9639500984
Kiadás éve:
Ár: 1 890 Ft
Kedvezményes ár: 1 323 Ft