II. József utazásai Magyarországon, Erdélyben, Szlavóniában és a Temesi Bánságban, 1768–1773 Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

II. József utazásai Magyarországon, Erdélyben, Szlavóniában és a Temesi Bánságban, 1768–1773II. Józsefet utazó császárként tartja számon a köztudat. Mind a kortársak, mind a későbbi korok történészei előszeretettel foglalkoztak utazásaival, különösen azokkal, amelyeket Falkenstein gróf álnév alatt, inkognitóban tett külföldön. A császárként, társuralkodóként birodalmán belül tett utazásainak tudományos feldolgozására eddig még nem került sor. Hogyan utazott a fiatal II. József? Használta-e elhíresült álnevét, a Falkenstein grófja címet birodalmában, és ott álruhában utazott-e? Váratlanok voltak-e látogatásai? A romantikus kalandkeresés helyett mi volt utazásaival a későbbi egyeduralkodó valódi célja? Mit tekintett fontosnak, mit figyelt meg utazásai során, hogy alattvalói életét és az államigazgatás működését jobbítani tudja?

A kötet szerzője II. József 1768 és 1773 között a Magyarországon, Erdélyben, Szlavóniában és a Temesi Bánságban tett utazásainak elemzésével egyben e kérdésekre is választ ad. A császár nap mint nap vezetett útinaplóinak feljegyzéseiből megismerhetjük a fiatal József kíváncsiságának súlypontját, képet nyerünk a korabeli politikai, hadügyi, társadalmi, szociális és egyéb viszonyokról és problémákról, sőt szinte személyes ismerősként üdvözölhetjük a XVIII. század derekán élt hivatalviselők némelyikét. Az utazások során összegyűjtött információk, a megismert országokról szerzett tapasztalatok nagy hatással voltak II. József reformelképzeléseire is. Az utazások közvetlen eredményei nyomon követhetők a tízezernél is több hozzá intézett beadvány elbírálásában, valamint már a társuralkodás idején bevezetett változtatásokban, az újabb rendeletekben és reformokban.

Kulcsár Krisztina 1971-ben született Budapesten. Egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végezte, ahol 1995-ben szerzett történelem és német nyelvtanári szakos diplomát. Egyetemistaként, majd kutatóként több hónapot töltött Bécsben, Hamburgban, Saarbrückenben és Drezdában. Doktori tanulmányait az ELTE BTK Kora-újkori Egyetemes Történeti Doktori Program hallgatójaként 1995 és 1998 között végezte.1997 és 2000 között a MTA Történettudományi Intézetében a Történeti Bibliográfia Kutatócsoport munkatársa volt. A történeti bibliográfia újabb kiadásának azóta is tevékeny közreműködője. 2000 óta a Magyar Országos Levéltár tudományos munkatársa, a Helytartótanácsi Levéltár referense. Kutatási területe a XVIII. századi magyar-osztrák kapcsolatok, Mária Terézia és II. József társuralkodásának időszaka és a korabeli utazások.Szerző: Kulcsár Krisztina
Cím: II. József utazásai Magyarországon, Erdélyben, Szlavóniában és a Temesi Bánságban, 1768–1773
Információk: puhafedél, 580 oldal
ISBN: 9639500976
Kiadás éve:
Ár: 1 980 Ft
Kedvezményes ár: 1 386 Ft