Dráma van (4.) Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Dráma van (4.)Vniversitas Pannonica sorozat. Van-e dráma, mai és magyar? Vagy éppen az a „dráma”, hogy nincs? Ha van, akkor mitõl van, miféle és miként jön létre; ha pedig hiánya „drámai”, akkor kezdhetünk-e valamit ezzel a hiánnyal? A kérdések nem csak egy fontos mûfaj alapvetõ dilemmáira vonatkoznak – de rajtuk keresztül egy egész mûvészeti ágra: a színházra, amely dráma nélkül mégiscsak nehezen képzelhetõ el; akkor sem, ha éppen a legmaibb drámák mutatnak túl saját mûfajukon: a „posztdramatikus” színház felé; de vajon ez újabb szakasza a drámairodalom fejlõdéstörténetének, vagy pusztán epilógusa? Amióta létezik magyar dráma, léteznek ezek a kérdések is, amelyeket – Katona József szép szavával – a „játékszíni költõmesterség” egyetlen kis- vagy nagymestere sem kerülhetett meg. Mert valószínûleg éppen innen sejthetõ meg a felelet maga: a szerzõktõl olvasható, a mûvekbõl kirajzolódó; nem az elméleti dilemmák, de a nagyon is gyakorlati esélyek felõl: hogy mit is mondanak maguk a drámák? Könyvben, színpadon; egész történetükben? Ezért, hogy a kötetbe foglalt írások a kérdések általános felvetése nyomán elsõsorban néhány jelentõs – drámaírói – arcél felvillantásával fogalmazzák meg ezeket a dilemmákat és kísérleteznek a rájuk adható feleletekkel; amelyek természetesen mindig pillanatnyiak: egy-egy mû, egy-egy bemutató, egy-egy szerzõi szándék jelenidejében érvényesek. Hiszen folyamatosan alakuló, változó, gazdagodó vagy éppen kiüresedõ univerzumról van szó, amelynek története éppen ezekbõl a múlhatatlanul fontos epizódokból áll össze – így válik maga a drámatörténet is drámává: eszmélkedésünk, helykeresésünk, töprengésünk konfliktusain keresztül, legyünk magunk drámaszerzõk, történészek vagy éppenséggel a szeszélyes és szigorú bíró – a közönség maga.


Szerző: Nagy András
Cím: Dráma van (4.)
Információk: kartonált, 82 oldal
ISBN: 978-963-693-311-1
Kiadás éve:
Ár: 900 Ft
Kedvezményes ár: 630 Ft

Hasonló termékek

Hamlet mi vagyunk

Hamlet mi vagyunk

Hetesi István (szerk.)
Látókörök metszése

Látókörök metszése

Józan Ildikó et al. (szerk.)