Catholice reformare. Ágoston Benkovich O.S.P.P.E. missionario apostolico, vescovo di Várad (CVH II/2) Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Catholice reformare. Ágoston Benkovich O.S.P.P.E. missionario apostolico, vescovo di Várad (CVH II/2)A kötet a katolikus megújulás magyarországi programjának legfontosabb témaköreit - a papképzés reformját, a szerzetesi élet megújulását, a belső missziók kiépítését, a görög katolikus egyházak létrejöttét és a trienti püspök-eszmény magyarországi térnyerését - egy konkrét egyházi személy, Benkovich Ágoston pálos misszionárius, rendfőnök és váradi püspök életútjának elemzésén keresztül mutatja be alapvetően vatikáni források alapján.

Római (Collegium Germanicum et Hungaricum) tanulmányait követően Benkovich két évtizeden át tevékenyen részt vett a magyarországi pálos missziókban. Ruszin nyelvtudásának köszönhetően elsősorban a királyság északkeleti régiójában a 17. század közepén Rómával egységre lépett görög katolikusok között működött. Misszionáriusként, majd pedig rendfőnökként a rendi reformok elkötelezett híve. Váradi püspökként a rábízott egyházmegye vezetését és újjáépítését a trienti püspök-eszmény szellemében végezte.

A Függelékben (319–384) egyrészt római (Vatikáni Titkos Levéltár, Népek Evangelizációja Kongregáció Történeti Levéltára, Német–Magyar Kollégium Levéltára), illetve magyarországi (ELTE Egyetemi Könyvtár Kézirattára, Magyar Országos Levéltár) levéltárakban őrzött dokumentumok kerülnek közlésre, másrészt pedig három táblázatban a római Német-Magyar Kollégium megyés püspökké kinevezett magyarországi növendékeinek felsorolását találjuk. A kötet használatát két térkép, bibliográfia, névmutató, valamint a helységnevek konkordanciája könnyíti meg.Szerző: Véghseő Tamás
Cím: Catholice reformare. Ágoston Benkovich O.S.P.P.E. missionario apostolico, vescovo di Várad (CVH II/2)
Információk: Kartonált, 429 oldal
ISBN: 978 963 920 633 5
Kiadás éve: 2007
Ár: 4 980 Ft
Kedvezményes ár: 3 486 Ft