Az identitás forrásai - Hangok, szövegek, gyűjtemények Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Az identitás forrásai - Hangok, szövegek, gyűjteményekKötetünk címével nem kívántuk korlátozni az olvasói értelmezést, csupán egy határozottan érvényes olvasatot kívántunk sugallni. Az identitás(ok) vizsgálata mintegy két évtizede hangsúlyos területe a történeti diszciplínáknak a magyar társadalomtudományi kutatásban. A tárgyra vonatkozó összetett kérdésfeltevés nemcsak a tárgyra vonatkozó válaszokat eredményezett, hanem a korábbiaknál nagyobb teret biztosított egyes metodikai eljárásoknak is, így elsősorban az értelmezői befogadás és a közösségi kulturális emlékezet vizsgálatának terén. Szövegek nem csupán önmagukban, de a kulturális identitás szempontjából megkerülhetetlen gyűjteményes meghatározottságaik által is vizsgálandók. Amint a tényleges múlt emlékezetté formálódik, szükségszerű azoknak az őrző intézményeknek a történeti vizsgálata, kialakulás-történetük feltárása is, melyekben a múlt szimbolikus alakzatokká olvadt. A zenetörténet, irodalom- és sajtótörténet, valamint a gyűjteményépítés területén mozgó tanulmányok reményeink szerint pusztán adatgazdagságukkal, problémafelvetéseikkel, megoldási javaslataikkal önmagukban is érdekfeszítő olvasmányokat kínálnak.


Szerző: Boka László – Földesi Ferenc – Mikusi Balázs (szerk.)
Cím: Az identitás forrásai - Hangok, szövegek, gyűjtemények
Információk: Kartonált, 263 oldal
ISBN: 978 963 693 450 7
Kiadás éve: 2012
Ár: 3 900 Ft
Kedvezményes ár: 2 730 Ft