Az erkölcsi károk megtérítése de lege lata, de lege ferenda Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Az erkölcsi károk megtérítése de lege lata, de lege ferendaA személyhez fûzõdõ jogok megsértésének civiljogi szankciói között kiemelten fontos szerepet tölt be a nem vagyoni kártérítés. Hazánkban a jogintézmény máig szabályozatlan háttere a bírói jogértelmezés elõtt új lehetõségeket nyitott. Egységes jogalkalmazásról azonban nem beszélhetünk napjainkban sem. A könyv az erkölcsi kárpótlás, immateriális kártérítés, sérelemdíj, fájdalomdíj néven ismert jogintézményt európai, amerikai, ázsiai és afrikai országok polgári jogának és joggyakorlatának összehasonlító jogi elemzésével vizsgálja. A hazai és külföldi modellek, gyakorlati és elméleti megoldási lehetõségek a problémák kronologikus rendjében kerülnek tárgyalásra, kitérve minden esetben a Magyarországon zajló polgári jogi rekodifikáció elképzeléseire. A könyv a klasszikus funkciókeresés és rendszertani elhelyezés dogmatikai problémáin túl jogesetekkel gazdagon illusztrálva foglalkozik olyan modern kérdésekkel, mint a hozzátartozói igények (közvetett áldozatok) kárigényei, a kómás betegek személyiségvédelme, valamint a párhuzamos igényérvényesítés.


Szerző: Fézer Tamás
Cím: Az erkölcsi károk megtérítése de lege lata, de lege ferenda
Információk: kartonált, 250 oldal
ISBN: 978 963 693 287 9
Kiadás éve:
Ár: 2 950 Ft
Kedvezményes ár: 2 065 Ft

Hasonló termékek

Hamlet mi vagyunk

Hamlet mi vagyunk

Hetesi István (szerk.)
Látókörök metszése

Látókörök metszése

Józan Ildikó et al. (szerk.)