Állambölcseleti töredék. Somló Bódog írásai és hátrahagyott jegyzetei egy megírni tervezett Állambölcseletből Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Állambölcseleti töredék. Somló Bódog írásai és hátrahagyott jegyzetei egy megírni tervezett ÁllambölcseletbőlSomló Bódog 1919-ben – két évvel a nemzetközi jogelméleti szakirodalomban igen kedvezően fogadott Juristische Grundlehre megjelenése után, s felhagyva az ún. prima philosophia kidolgozására irányuló törekvéseivel – egy állambölcseleti mű megírásába kezdett. Ezzel nyilvánvalóan a történelem alakulására reagált, s az elmélettörténeti „örökkévalóságok” szempontjából szeretett volna választ találni kora politikai kérdéseire. Az államot illetően sem akart sub specie momenti – a pillanat nézőpontjából – fogalmazni, mert azt gondolta, vagy inkább azt remélte, hogy amit sub specie aeternitatis – az örökkévalóság nézőpontjából – mond, az érvényesebb lehet. Elhatározását és tervét egy csaknem 600 írólapból álló autográf kézirat dokumentálja, melyből egy elmélettörténeti jellegű mű körvonalai rajzolódnak ki. Tragikus halála megakadályozta, hogy megvalósítsa elgondolásait. E kötet – két értékelő tanulmány és számos életrajzi adalék mellett – ezt a tervezett, de végül is kéziratban maradt Állambölcseletet mutatja be.


Szerző: Takács Péter (szerk.)
Cím: Állambölcseleti töredék. Somló Bódog írásai és hátrahagyott jegyzetei egy megírni tervezett Állambölcseletből
Információk: Kemánytáblás, 264 oldal
ISBN: 978 963 693 684 6
Kiadás éve: 2016
Ár: 3 500 Ft
Kedvezményes ár: 2 450 Ft