Alapjogok és nemzetközi magánjog - a német fejlődés Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Alapjogok és nemzetközi magánjog - a német fejlődésA II. világháborút követő új német alkotmányban rögzített jogalapok egy új rend pillérjeit jelentették, és jelentik mind a mai napig. A német Alaptörvény hatálybalépése a korabeli német jogra rendkívüli hatást gyakorolt nemcsak az alapjogok, hanem a német magánjog és a nemzetközi magánjog szabályainak tekintetében is. Az alapjogi gondolatnak a magánjog egyes területeire gyakorolt hatásának a német nemzetközi magánjogban új nézőpontot meghonosító folyamatát kívánja a könyv bemutatni jogeseteken keresztül, a német jogirodalom feldolgozásával. A német jogfejlődés egyedi a közjog-magánjog huszadik századi fejlődésében, egyúttal új korszakot is jelöl a magánjog történetében. Az elemzés kiegészül az európai jogban mutatkozó – az emberi jogok védelme hatásának betudható –, a némethez hasonló tendenciákkal, valamint hasonló jogi problémákat felvető egyesült államokbeli esetekkel is. Az elemzés új szempontokkal gazdagítja az alapjogoknak az emberi jogok magánjogra gyakorolt hatásából levonható következtetéseket, továbbá felhívja a figyelmet a magánjogi gondolkodás és az alapjogi gondolkodás közti alapvető eltérésekre. Az európai jogfejlődés legújabb irányaival összevetett jogesetekkel és érdekfeszítő jogi elemzések ismertetésével fűszerezett olvasmány hasznos lehet mind gyakorlati jogászok, mind az elmélet iránt érdeklődők számára.


Szerző: Csehi Zoltán
Cím: Alapjogok és nemzetközi magánjog - a német fejlődés
Információk: Kartonált, 345 oldal
ISBN: 978 963 693 453 8
Kiadás éve: 2012
Ár: 2 990 Ft
Kedvezményes ár: 2 093 Ft