A Vasgárda (1927–1937). Antiszemitizmus, mitológia, vallás Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

A Vasgárda (1927–1937). Antiszemitizmus, mitológia, vallásA Vasgárda, másképpen a Mihály Arkangyal Légió, egyszerűbben: a legionárius mozgalom az európai fasizmus román változata. Melyek a legionárius mozgalom sajátos vonásai? Miben rejlik az eredetisége? Ezt úgy próbáljuk megragadni, hogy bemutatjuk a Vasgárda antiszemitizmusát, misztikáját, a valláshoz való viszonyát, egyszóval: mitológiáját. Tehát mindazt, ami a román és az európai történelem hosszú távú fejleményeihez köti a legionárius mozgalmat. A jelen munka, amely egy nagyobb vállalkozás első kötete, 1927 és 1937 között vizsgálja a folyamatot.

Forrásbázisa a szakirodalom teljessége, továbbá a legionárius sajtó és emlékirat-irodalom, és ezt jelentős mértékben kiegészíti a magyar sajtó (és ebben elsősorban Pethő Sándor, Neller Mátyás, Kakassy Endre, Krenner Miklós, Schön Dezső, Kasztner Rezső cikkei), továbbá a budapesti, bukaresti, nagyszebeni és kolozsvári levéltárak és könyvtárak anyaga. Hiszen időközben már mindenki számára kutathatóvá vált az a levéltári anyag is, amelyet a Securitate levéltárában csak a megfelelő rangfokozattal rendelkezők tekinthettek meg. Így már egyre jobban érvényesülhet Kolnai Aurél módszere, amelyet a nácizmusról szóló könyvében így határozott meg: „Hagyjuk, hadd magyarázzák el ők maguk, hogy mit akarnak.”Szerző: Miskolczy Ambrus
Cím: A Vasgárda (1927–1937). Antiszemitizmus, mitológia, vallás
Információk: Kartonált, 278 oldal
ISBN: 978 963 693 594 8
Kiadás éve: 2015
Ár: 3 800 Ft
Kedvezményes ár: 2 660 Ft