A város láthatatlan mintázata. Pécs városa mint az emlékezet helye Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

A város láthatatlan mintázata. Pécs városa mint az emlékezet helyeA tanulmánykötet egy kutatószeminárium ötletéből született, melynek célja az volt, hogy olyan Pécs városával kapcsolatba hozható – a szó konkrét és absztrakt értelmében vett – „helyeket” próbáljunk meg felkutatni, melyek meghatározzák, kifejezik a pécsieknek a városhoz való viszonyát. Ilyenek például a város jól ismert, jelképesnek tekinthető, egyes történeti, művészet- és építészettörténeti korszakait leképező épületek, műemlékek. De ilyenek az olyan kevésbé látható, vagy egyenesen láthatatlan, absztrakt helyek is, melyek látens módon mégis döntőek lehetnek a Pécsről alkotott kép létrehozásában. A célkitűzés megfogalmazásában szerepet játszottak a kortárs francia és német történelem- és irodalomtudomány, városantropológia és kultúrakutatás metszéspontjában elhelyezkedő irányzatok és teljesítmények is, melyek a tárgyiasult forma és a láthatatlan jelentés összekapcsolásával igyekeznek rámutatni egy adott vizsgálati lépték sajátosságaira.


Szerző: Havasréti József – K. Horváth Zsolt – Szijártó Zsolt (szerk.)
Cím: A város láthatatlan mintázata. Pécs városa mint az emlékezet helye
Információk: kartonált, 240 oldal
ISBN: 978 963 693 210 7
Kiadás éve: 2010
Ár: 2 590 Ft
Kedvezményes ár: 1 813 Ft