A törvények Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

A törvényekA kötet A törvények (De legibus) három könyvének és fennmaradt töredékeinek első teljes és megbízható magyar fordítását tartalmazza. A szöveg értelmezését a fordító jegyzetei, utószó és jegyzetszótár segíti.

A törvényekben Cicero - a platóni Állam és a Törvények mintájára - Az állam (De re publica) párdarabját írta meg. Az első könyvben a jog filozófiai megalapozására vállalkozik egy természetjogi elmélet kifejtésének keretében, a második könyvben a vallási törvényeket ismerteti és magyarázza, végül a harmadikban az állami tisztségek és intézmények rendszerét fejtegeti és kommentálja. A mű alapvető vonása a görög politika-, erkölcs- és jogfilozófiai hagyomány (mindenekelőtt Platón, Arisztotelész és a sztoikusok) ötvözése a római politikai berendezkedés elveivel és intézményeivel, valamint a hagyományos római erkölcsök világával.

A törvények alapvető antik szöveg nemcsak a római jog, de a politika- és jogfilozófia, a római politikai intézmények és a történelem, valamint a vallástörténet iránt érdeklődők számára is.


A könyv jelenleg nem rendelhető!

Szerző: Cicero
Cím: A törvények
Információk: Kartonált, 128 oldal
ISBN: 978 963 693 034 9
Kiadás éve: 2008
Ár: 2 400 Ft
Kedvezményes ár: 1 680 Ft