A tenger fölött. Írások ókori görög és itáliai kultúrákról Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

A tenger fölött. Írások ókori görög és itáliai kultúrákrólElecta. A gazdagon illusztrált kötet Szilágyi János György ókorkutató (1918) ismeretterjesztõ írásait gyûjti egybe, melyek egy része itt olvasható elõször magyar nyelven. A szövegek olyan témák köré rendezõdnek, amelyek végigkísérik Szilágyi egész életmûvét. A szerzõ saját szavaival: „A kötetben közölt negyvenhét írás ötven év során készült. Szerzõjük szándéka szerint a válogatás fõ szempontja az volt, hogy egyfelõl képet adjon arról, az ókorkutatás melyik területeire tudott munkássága során betekinteni, szemben állva a mind jobban elterjedõ specializálódással, másfelõl a szinte csak szakkutatókat érdeklõ szövegeket mellõzve olyan témákat tárgyaljon, amelyek az ókor kultúrái iránt érdeklõdõk szélesebb körében is figyelmet kelthetnek. A fejezetek, amelyekbe az írások csoportosítva vannak, írójuk érdeklõdésének fõ területeit jelzik, utalva ezzel arra, hogy az ókoron belül egész munkássága során különleges vonzalom fûzte az etruszk kultúrához, és kiemelve, hogy a pályáját meghatározó kutatók portréjának megrajzolását az antik kultúrák írott és tárgyi emlékeinek kutatásával azonos jelentõségû feladatnak tekinti. Tanulmányainak korábbi gyûjteményeiben közölt írások nem szerepelnek a kötetben, az egyetlen befejezetlen, csak vázlatként közölt szöveg témája viszont pályája legelejétõl végigkísérte.” Az írások szólnak az etruszk kultúráról és mûvészetrõl, a kulturális kölcsönhatásokról az ókori mediterráneumban, arról, hogy miként jelennek meg az ókori irodalom alkotásai magyar fordításban; olvashatunk a Szépmûvészeti Múzeum Antik Gyûjteményének tárgyairól (a szerzõ szemléletének megfelelõen az adott tárgy mindenkor a kulturális, vallási és mûvészettörténeti kontextusával együtt jelenik meg); végül pedig magyar ókortudósok és irodalmárok (Pulszky Ferenc, Kerényi Károly, Brelich Angelo, Szabó Árpád, Trencsényi-Waldapfel Imre, Devecseri Gábor, Genthon István, Meller Péter) életmûvérõl. A szövegeket mindennél inkább összefûzi a szerzõ sajátos látásmódja, nyitottsága és az ókori kultúrák sokszínûsége iránti szeretete. Ehhez járul a szövegek irodalmi igényû megformálása – mindez együtt teszi nemcsak e szövegeket, de a belõlük kibontakozó ókorképet is elevenné, s az olvasó számára élményszerûvé.

A könyv jelenleg nem rendelhető!

Szerző: Szilágyi János György
Cím: A tenger fölött. Írások ókori görög és itáliai kultúrákról
Információk: keményfedeles, 386 oldal
ISBN: 978-963-693-372-2
Kiadás éve:
Ár: 3 800 Ft
Kedvezményes ár: 2 660 Ft