A politikum filozófiája. Bence György-emlékkönyv Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

A politikum filozófiája. Bence György-emlékkönyvBence György a rendszerváltás utáni időszakban elsősorban 20. századi politikai eszmetörténettel foglalkozott, a politika és politikai filozófia összefüggéseit tanulmányozta. Válogatott politikai filozófiai tanulmányok 1990–2006 című posztumusz kötetében megjelent tanulmányai és esszéi a politikai jelenségek filozófiai eszmetörténeti szempontú elemzésére tesznek kísérletet. A kötet egyik írásában így fogalmaz: „Az utolsó harminc évben virágzó akadémiai diszciplínává vált politikai filozófia mintegy felülről tekint a politikára. Ezért nem sokat tud kezdeni azzal a jelenséggel, hogy a közvélemény szemében a politika gyanús vállalkozás, a politikus kétes figura. De létezik egy olyan politikai filozófia is, amely magából a politikai életből, a politikától elválaszthatatlan konfliktusokból indul ki. Ennek az irányzatnak a kulcsszava a »politikum«. A politika nem csak a gazdasági és társadalmi érdekek, a morális és ideológiai célok megvalósításának eszköze. Saját célja és méltósága van, mely nem kevésbé fontos, mint azok a célok, melyeknek alá szokták rendelni. Sőt, vannak olyan gondolkodók, akik a »politikum«-ról beszélvén egyenesen azt akarják mondani, hogy a politika fölötte áll mindezeknek a céloknak. A »politikum« filozófiája nem veszélytelen. De mindenképp van egy előnye: szembenéz azokkal a veszélyekkel, amelyeket az akadémiai politikai filozófia főárama elkerül.”

Bence a politikum sajátosságára vonatkozó vizsgálódásainak kiindulópontjául Hannah Arendt, Carl Schmitt, Leo Strauss, Eric Voegelin és Isaiah Berlin művei szolgáltak.

A tanulmánykötetben olyan írásokat közlünk pályatársaitól, diákjaitól, amelyek a Bence érdeklődéséhez közel álló tudományterületek kimagasló színvonalú munkái, így remélhetőleg a politikai filozófia iránt érdeklődő szélesebb közönség számára is fontos gyűjteményt kínálhatunk.Szerző: Pogonyi Szabolcs – Bodnár István – Borbély Gábor (szerk.)
Cím: A politikum filozófiája. Bence György-emlékkönyv
Információk: kartonált, 200 oldal
ISBN:
Kiadás éve:
Ár: 2 450 Ft
Kedvezményes ár: 1 715 Ft