Nyitóoldal A kiadóról Szerkesztőség Vendégkönyv
Hírlevél megrendelése
E-mail:
Text-alapú hírlevél
HTML hírlevél
Újdonságok
Előkészületben
Sorozataink
Betűrendes katalógus
Tárgyköri katalógus
Gondolat Könyvesház
Partnereink
Megrendelés
Sajtóvisszhang
E-könyv
Collectanea Vaticana Hungariae

Könyvek Listája
Szerző: Artner Edgár
Cím: "Magyarország mint a nyugati keresztény művelődés védőbástyája" (CVH I/1)
Információk: 335 oldal, kartonált, ár: 4000.- Ft
ISBN: 978 9296 88 0

A Vatikáni Levéltárnak azok az okiratai, melyek őseinknek a Keletről Európát fenyegető veszedelmek ellen kifejtett erőfeszítéseire vonatkoznak.

Szerző: Gabriella Erdélyi
Cím: The register of a convent controversy (1517-1518) (CVH II/1)
Információk: 228 oldal, kartonált, ár: 3000.- Ft
ISBN: 963 9206 08 3

Szerző: Gaetano Platania - Matteo Sanfilippo - Péter Tusor
Cím: Gli archivi della santa sede e il regno d'Ungheria (secc. 15-20). In memoriam de Lajos Pásztor (CVH I/4)
Információk: 319 oldal, kartonált, ár: 4000.- Ft
ISBN: 978 963 9206 56 4

Szerző: Galla Ferenc
Cím: Pápai kinevezések, megbízások és felhatalmazások. Erdély, a Magyar Királyság és a Hódoltság területére (1550-1711) (CVH II/3)
Információk: 199 oldal, kartonált, ár: 3000.- Ft
ISBN: 978 963 920 679 3

A kötet a sorozat második olyan tagja, amely a 20. században élt jeles egyháztörténész, Galla Ferenc egy eddig kiadatlan munkáját adja közre. Ebben a szerzõ az újkori, három részre szakadt Magyarország és Róma kapcsolatait tárja fel vatikáni levéltári források segítségével, amelyeknek rövid tartalmi kivonatait közli magyar, latin, illetve egyes esetekben olasz nyelven, időrendbe rendezve. Minden kivonat végén – legtöbbször bőséges – hivatkozásjegyzéket találunk az adott ügyre vonatkozó forrásokról, amelyből ráláthatunk egyes ügyek kapcsolódási pontjaira, illetve amelyek a későbbiekben további kutatások alapját képezhetik. A kötet értékét és használhatóságát a kutatás számára az adja, hogy számos eddig publikálatlan forrást; pápai kinevezést, megbízást és felhatalmazást ismertet, különösen a Hódoltság területéről. A tájékozódást személy- és helynévmutató segíti. Kiadja Tudor Péter és Tóth Krisztina

Szerző: Galla Ferenc
Cím: Ferences misszionáriusok Magyarországon: a királyságban és Erdélyben a 17-18. században (CVH I/2)
Információk: 402 oldal, kartonált, ár: 4000.- Ft
ISBN: 963 9296 89 9

Szerző: Kruppa Tamás
Cím: Erdély és a Szentszék a Báthoryak korában. Okmánytár II (1595-1613) (CHV I/5)
Információk: 311 oldal, kartonált, ár: 4000.- Ft
ISBN: 978 963 9206 66 3

Szerző: Tamás Véghseő
Cím: "Catholice reformare". Ágoston Benkovich O.S.P.P.E. missionario apostolico, vescovo di Várad (CVH II/2)
Információk: 429 oldal, kartonált, ár: 3000.- Ft
ISBN: 978 963 920 633 5

Szerző: Tamás Tóth
Cím: "Si nullus incipiat, nullus feniet" (CVH I/6)
Információk: 372 oldal, kartonált, ár: 4000.- Ft
ISBN: 978 963 9206 94 6

La rinascita della Chiesa d'Ungheria dopo la conquista turca nell'attivitá di Gábor Patachich e di Ádám Patachich, Arcivescovi si Kalocsa-Bács (11733-1784)

Szerző: Tusor Péter
Cím: Purpura Pannonica. Az esztergomi "bíborosi szék" kialakulásának előzményei a 17. században (CHV I/3)
Információk: 334 oldal, kartonált, ár: 4000.- Ft
ISBN: 963 9296 90 2

Szerző: Tusor Péter (szerk.)
Cím: Magyarország és a római Szentszék (Források és távlatok). Tanulmányok Erdő bíboros tiszteletére (CVH I/8)
Információk: 464 oldal, kartonált, ár: 3980.- Ft
ISBN: 978 963 308 063 4

A tanulmánykötet, amely megjelenésének különleges apropóját a sorozat védnökének, Erdő Péter bíborosnak a 60. születésnapja adta, a vatikáni magyar kutatások jelenlegi állásáról, irányairól nyújt áttekintést. 16 tanulmányt tartalmaz, amelyek a pápaság és Magyarország sokrétű kapcsolatának egy-egy érdekes fejezetét vonultatják fel a XV–XX. századra fókuszálva. A közlemények időrendben követik egymást, s mindegyikhez gazdag forrásközlés tartozik. Szerzői a szakma jeles képviselői, illetve a szakma fiatal tehetségei. Mindazok, akiket az újkori szentszéki diplomácia, akiket a vatikáni kutatások historiográfiája, mind pedig azok, akiket a XX. századi magyar történelem általában is érdekel, megtalálják benne a számításukat. A kötetet praktikus név- és helymutató, valamint angol nyelvű összefoglalók egészítik ki.

   1 - 10 (Összesen: 11)    Következő>>>