Nyitóoldal A kiadóról Szerkesztőség Vendégkönyv
Hírlevél megrendelése
E-mail:
Text-alapú hírlevél
HTML hírlevél
Újdonságok
Előkészületben
Sorozataink
Betűrendes katalógus
Tárgyköri katalógus
Gondolat Könyvesház
Partnereink
Megrendelés
Sajtóvisszhang
E-könyv
DeKON KÖNYVek

Könyvek Listája
Szerző: Ármeán Otília - Fried István - Odorics Ferenc (szerk.)
Cím: Irodalomelmélet az ezredvégen
Információk: 200 oldal, puhafedél, ár: 1280.- Ft
ISBN: ISBN 963 9450 34 0

A közreadott tanulmányok szerzői a magyar irodalomelmélet meghatározó kutatói (többek között Bényei Tamás, Bernáth Árpád, Kálmán C. György, Szili József, Thomka Beáta), írásaik azonban nemcsak a sajátosan magyar teoretikus gondolkodást mutatják be, hanem reprezentálják a nemzetközi bölcselet közelmúlt- és jelenbeli történéseit is.

Szerző: Devescovi Balázs
Cím: A mítosz és Fanni (19.)
Információk: 220 oldal, puhafedél, ár: 1280.- Ft
ISBN: ISBN 963 379 995 3

A könyv egyetlen, eredetét tekintve meglehetősen rejtélyes alkotás, a Kármán Józsefnek tulajdonított Fanni hagyományai széles körű feldolgozására vállalkozott.

Szerző: Füzi Izabella - Odorics Ferenc
Cím: Paul de Man "retorikája" (31.)
Információk: 189 oldal, puhafedél, ár: 1590.- Ft
ISBN: 9639567485

Az irodalomelméleti munkák talán egyik legtöbbet hivatkozott szerzője, a modern retorika halhatatlan teoretikusa Paul de Man. Az ún. dekonstrukciós iskola köreiben úgy illik rá hivatkozni, mint korunk Aquinói Szent Tamására. A kötet tanulmányai Paul de Man retorikai koncepciójának tükrében, valamint a 20.századi irodalomkritika összefüggéseiben olyan problémákat vizsgálnak, mint például az irodalom önreflexivitása, a művészet és ideológia viszonya, illetve a kritika lehetősége. A közölt tanulmányok a neves irodalomkritikus munkásságának egyes fordulópontjait veszik górcső alá. A névmutatóval ellátott kötetben megtalálhatók a tanulmányok eredeti megjelenési helyei.

Szerző: Füzi Izabella - Odorics Ferenc (szerk.)
Cím: A rom (26.)
Információk: 240 oldal, puhafedél, ár: 1280.- Ft
ISBN: ISBN 963 9450 39 1

A kötet az évente megrendezésre kerülő DEkonFERENCIÁK szerkesztett anyagát adja közre. Az irodalomtudomány különféle irányzatait, iskoláit képviselő szerzők Vörösmarty Mihály rejtélyes művét, A Romot értelmezik-olvassák újra, így a többféle olvasói szemüvegen át vizsgált mű is sokféle alakban jelenik meg ebben a kötetben.

Szerző: Hajdu Péter
Cím: Csak egyet, de kétszer
Információk: 268 oldal, puhafedél, ár: 1680.- Ft
ISBN: 9639567620

Hogyan működnek Mikszáth Kálmán szövegei? Mintegy száz éve próbáljuk, próbálgatjuk megérteni ezt a nagy írót, de a feladat egyáltalán nem könnyű. Egyrészt a különböző szövegek sem ugyanúgy működnek, másrészt a jelenlegi Mikszáth-kánon túlságosan szűknek látszik, harmadrészt a kanonizált szövegek is mindig tartogatnak meglepetéseket. Hajdu Péter elemzései megmutatják, mekkora tétjei vannak a Mikszáth-olvasásnak, hogy a Mikszáth-szövegek értelmezéséhez égetően aktuális elméleti problémákkal kell szembenézni. A gondolatmenet főszerepeit a metafora, a relativizmus, az elbeszélésciklus, az anekdota és a fragmentaritás fogalmai játsszák. A könyv lapjain a következő írások kerülnek szóba: A dialketus, A gyerekek, A hosszú életűek, A jelek mesterei, A jó palócok, A kanál, A kaszát vásárló paraszt, A kecskeméti kínos ügy, A kishirdetések, A Krúdy Kálmán csínytevései, A litavai erdő, A Noszty fiú esete Tóth Marival, A romanticizmus, A sipsirica, A szemrémes asszony, A szüle, Ahol a víz is virágzik, Az apám ismerősei, Az öregek, Beszterce ostroma, Egy homályos történet, Galamb a kalitkában, Huszár a teknőben, Jasztrabék pusztulása, Jókai Mór élete és kora, Királylátogató parasztok, Különös vevő, Látogatás egy alakomnál, Mikor a sírkövet hoztuk, Mikor utolsó földesurunk a deszkán feküdt, Minden asszony, asszony, Prakovszky, a siket kovács, Szeged, Tertium comparationis.

Szerző: Hajdu Péter - Ritoók Zsigmond (szerk.)
Cím: Retorika és narráció (34.)
Információk: 250 oldal, kartonált, ár: 2480.- Ft
ISBN: 978 963 693 021 9

Szerző: Hárs Endre
Cím: Én - túl a nyelven (28.)
Információk: 288 oldal, puhafedél, ár: 1680.- Ft
ISBN: 963 9500 68 2

Az utóbbi másfél évtized irodalom-, illetve kultúratudományi szemléletformáit meghatározó azon dilemmához kapcsolódnak, hogy lehetséges-e az egymástól elidegenedett ember- és társadalomtudományok új, átfogó koncepció szerinti összehangolása.

Szerző: Hódosy Annamária
Cím: Shakespeare metaszonettjei (30.)
Információk: 225 oldal, puhafedél, ár: 1590.- Ft
ISBN: 9639567132

Hódosy Annamária annak a fiatal irodalmárnemzedéknek jeles képviselője, amely - most már bátran állíthatjuk - megújította a magyar irodalomtudományos beszédet. A szegedi szerző második könyvében Shakespeare úgynevezett metaszonettjeit - veszi merőben új szempontok alapján - vizsgálat alá. Hódosy Annamária értelmezésében a versek egyik legfőbb jellemzője, hogy saját magukról szólnak, ezért nevezi őket metaszonetteknek. E művek kapcsán mindezidáig vagy az volt a fő kérdés, miféle valós figurákra és eseményekre utal a szöveg, vagy az, hogy miként fogalmazódnak meg stilisztikailag a szokványos témák. Ez a kötet viszont arra kérdez rá, miről is van egyáltalán szó ha a megnyilatkozások mikéntjét egy előfeltételezett jelentés puszta formája helyett jelentésalkotó elemnek tekintjük. Ha kitüntetett figyelmet fordítunk a holt vagy elfeledett jelentésű, illetve "szakmai" metaforák értelmezési lehetőségeire, kiderül, hogy nem pusztán a szerelem, a szépség, a mulandóság, a világi hívságok hiábavalósága, hanem a szonett fogalma, a költészet, sőt az írás, annak anyaga, a nyelv médiuma, örökölt formái és konvenciói, az igazsághoz és a társadalmi rendhez való viszonya is domináns shakespeare-i szonett-téma.

Szerző: Milián Orsolya (szerk.)
Cím: "A Noszty fiú esete Tóth Marival" (35.)
Információk: 239 oldal, ár: 2350.- Ft
ISBN: 978 963 9610 910

"Mikszáth természetesen Jókai köpönyegéből bújt elő, de azért egy kicsit magára próbálta báró Kemény legendák övezte kopott felöltőjét is, ám csak rövid időre, minthogy domborodó pocakjára szűknek bizonyult az is." Milbacher Róbert "A kora 21. századi (magyar, cseh, lengyel stb.) olvasót aligha fogja hidegen hagyni az a vélemény, miszerint Mikszth Kálmán prózájában már kezdeteitől fogva megfigyelhető egyfajta üzleti szemlélet." Hárs Endre "[T]ény, hogy A Noszty fiú esete Tóth Marival zsúfolásig tele van állatokkal, pontosabban olyan állatképekkel, amelyek egytől egyig a különböző karakterek megjelenítését hivatottak érzékletesebbé tenni." Kiss Attila Atilla

Szerző: Müllner András - Odorics Ferenc (szerk.)
Cím: Megbocsátás (19.)
Információk: 141 oldal, puhafedél
ISBN: 963 379 975 9

Mészöly Miklós Megbocsátás című kisregényét - amelyet jelentős kanonizátorok a modern magyar irodalom meghatározó teljesítményének tekintenek - választotta nyilvános olvasás tárgyául a deKON-csoport a VI. DEkonFERENCIA szokásos színhelyén, a szegedi Mojo Klubban 1999 tavaszán. Az erre az alkalomra íródott előadások szerkesztett előadásait tartalmazza ez a kötet.

   1 - 10 (Összesen: 18)    Következő>>>