Nyitóoldal A kiadóról Szerkesztőség Vendégkönyv
Hírlevél megrendelése
E-mail:
Text-alapú hírlevél
HTML hírlevél
Újdonságok
Előkészületben
Sorozataink
Betűrendes katalógus
Tárgyköri katalógus
Gondolat Könyvesház
Partnereink
Megrendelés
Sajtóvisszhang
E-könyv
Mű-Helyek

Könyvek Listája
Szerző: Csúri Károly - Mihály Csilla - Szabó Judit (szerk.)
Cím: Határátlépések. Kulturális határok reprezentációi
Információk: 274 oldal, kartonált, ár: 2450.- Ft
ISBN: 978 963 693 465 0

A kötet tanulmányai a tér szemantikája felől értelmezik újra a modernség közép-európai kultúráját. A kiválasztott szövegek egyrészt a modernség médiái, diskurzusai és szociális rendszerei által létesített terek történeti szerveződését és reprezentációját vizsgálják, másrészt betekintést engednek a térbeliséggel összefüggő kultúratudományos kutatások utóbbi évtizedekben megmutatkozó fellendülésébe. A kötetben olvashatunk a kulturális elhatárolódás megjelenítési formáiról (koloniális kiállítások, az egzotikum kultusza), illetve azokról a mediális eljárásokról (térképek, publikációs technikák), amelyek szabályrendszerek és határok kiszabásával nemzeti vagy egyéb kollektív identitások és az ezekhez kapcsolódó territoriális képzetek megformálását segítik elő. Ugyanakkor a szövegek a határok létesülésének folyamata mellett a határátlépés és a határokon átívelő kulturális közvetítés modern jelenségeinek (transznacionalitás, globális terek) is kitüntetett figyelmet szentelnek. A tanulmánykötet az elméleti és történeti tematika összekapcsolásának köszönhetően nemcsak a kulturális határokról alkotott elgondolásainkat, hanem az európai modernségről kialakított képünket is teljesebbé teszi.

Szerző: Fenyves Miklós, Iványi-Szabó Rita, Orosz Magdolna és Tóth Il
Cím: Terepszemle. Utazások a Monarchia német nyelvű publicisztikájában.
Információk: 319 oldal, kartonált, ár: 3500.- Ft
ISBN: 978 963 693 309 8

Mű-helyek. Az Osztrák–Magyar Monarchia fennállásának fél évszázada egyszerre volt a gazdasági-politikai érdekek jegyében megvalósított nagy közlekedési fejlesztések és a szélesebb polgári rétegek számára is elérhetővé vált turizmus, a „fürdőre utazások”, a nyaralások időszaka. Nemcsak az utazás kultúrája ment át jelentős változásokon ekkoriban, maguk a kultúrák is útra keltek mint kiállítási tárgyak, a korszak utolsó felvonását jelentő első világháború pedig mennyiségi és minőségi szempontból is új dimenziókat nyitott a mobilitás tapasztalatában. Kötetünk a korszak német nyelvű cikkeiből, tárcáiból válogat az újonnan létesített hegyi vasutak, a hajózás számára megnyitott Vaskapu, a kiépülő fürdőváros, Marienbad, a bécsi Práterben felépített „Velence”, valamint az első világháború tárgykörében.

Szerző: Kerekes Amália - Kindl Melinda - Szabó Judit (szerkesztő)
Cím: Post festum. Szabadtéri játékok a két világháború között Salzburgban, Szegeden és Pécsett
Információk: 604 oldal, kartonált, ár: 3450.- Ft
ISBN: 9789636931681

A húszas és a harmincas évek ausztriai és magyarországi publicisztikájából válogató antológia képet ad a köztérhasználat, a tömegkultúra és a turizmus egyik kulcsfontosságú színhelyéről, a szabadtéri játékokról. A Salzburgban, Szegeden és Pécsett rendezett játékok programadó szövegeinek és kritikai visszhangjának összehasonlító bemutatásával a kötet a Monarchia felbomlása utáni közép-európai kulturális hálózatok működését, a regionális központok önértelmezését, az állami ideológia helyi áthasonlítását, a mintakövetés és a konkurencia viszonyát állítja középpontba. A válogatásban külön hangsúlyt kapnak az ünnepi játékokhoz kapcsolódó, átfogó városfejlesztési tervek, az egyház funkciója, a civil kezdeményezések, valamint a tömegkultúra és a sajtópropaganda szerepének megfogalmazásai. A korabeli plakátokkal, színpadképekkel illusztrált kötetet, amely a mai értelemben vett fesztiválkultúra kialakulásának kezdetét tárja föl, egy-egy salzburgi, szegedi és pécsi előadás fogadtatásának legfontosabb dokumentumai zárják.

Szerző: Orosz Magdolna
Cím: Utak és kalauzok. Változatok az Osztrák-Magyar Monarchia topográfiájára
Információk: 309 oldal, kartonált, ár: 3500.- Ft
ISBN: 978 963 693 371 5

Mű-helyek. A szépirodalom, a sajtó, a zene- és a filmművészet példatárából válogató tanulmányok az Osztrák-Magyar Monarchia térképzeteit és azok utóéletét vizsgálják. A belső egzotikum, a turisztikai projekciók és a szociális, infrastrukturális utópiák kérdései köré szervezve az egyes írások a kultúratudományos térkutatás módszertani hozadékait alkalmazzák a korszak látványvilágának, geo- és biopolitikai megalkotásának különféle változataira.

   1 - 10 (Összesen: 4)