Nyitóoldal A kiadóról Szerkesztőség Vendégkönyv
Hírlevél megrendelése
E-mail:
Text-alapú hírlevél
HTML hírlevél
Újdonságok
Előkészületben
Sorozataink
Betűrendes katalógus
Tárgyköri katalógus
Gondolat Könyvesház
Partnereink
Megrendelés
Sajtóvisszhang
E-könyv
Pedagógiatörténeti Tanszék Közleményei

Könyvek Listája
Szerző: Baska Gabriella
Cím: Iskola, gyermek és tanítói ideál a 19. és 20. század fordulóján
Információk: 125 oldal, kartonált , ár: 1 800.- Ft
ISBN: 978-963-693-310-4

A dualizmus időszaka sokféle forrást nyújt a történeti kutatók számára, ezek megismerésével és feldolgozásával egyre árnyaltabb képet kaphatunk a korszak eseménytörténetéről éppúgy, mint az emberek mentalitásáról, gondolkodásmódjáról. Ennek a neveléstörténeti kutatásnak ez utóbbi volt az elsődleges célja. Egy a századforduló Magyarországán élt néptanító élettörténetének nyomain és a róla megemlékezők forrásértékű szövegein keresztül azt vizsgáltuk, rekonstruálható-e a fennmaradt töredékekből egy életút, illetve milyen kép él a korszak emberének fejében a tanítói szakmával-hivatással kapcsolatban és hogyan próbálja befolyásolni az erről folyó korabeli párbeszédet. A tanítói hivatás vizsgálata egyben az iskola világának illetve a gyermek és a gyermekkor összefüggéseinek megértéséhez is hozzásegíthet.

Szerző: Hegedűs Judit
Cím: Gyermeksorsok, életutak a javítóintézeti világból
Információk: 197 oldal, kartonált, ár: 1800.- Ft
ISBN: 978 963 693 225 1

Pedagógiai Tanszék Közleménye Jogászok, szociológusok, gyógypedagógusok, pszichopedagógusok keresik a választ arra a kérdésre, hogyan is alakul a kiskorúak által elkövetett bűncselekmények aránya, milyen okok rejtőzködnek a jelenség mögött. A hazai gyermekkor-történeti kutatások témájukat tekintve elsősorban a gyermekek életmódjának, iskolai életének vizsgálatát, a pedagógiai sajtóban megjelenő gyermekkép elemzését vállalták fel. Ezek a kutatások nem igazán foglalkoznak a gyermekvédelem „kliensei” közé sorolható gyermekek történeti megítélésével, a korabeli társadalomban kialakult helyzetükkel. A könyv ezt a hiányt szeretné pótolni azzal a rövid történeti áttekintéssel, melynek középpontjában a gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetőkről alkotott nézetek alakulása, illetve a javítóintézet mint intézmény működésének változása áll. A szerző nemcsak témáját, hanem a vizsgálódás módszerét tekintve is újfajta szemléletmódot érvényesít: tudatosan törekedett arra, hogy a vizsgálódásban a „gyermekek, fiatalok hangja” is jelen legyen. A kötetet pedagógusoknak, szociológusoknak, szociális területen tevékenykedőknek egyaránt ajánljuk.

Szerző: Szabolcs Éva
Cím: Gyermekből tanuló. Az iskolás gyermek 1868–1906.
Információk: 169 oldal, ár: 2250.- Ft
ISBN: 978 963 693 226 8

Manapság természetes, hogy minden gyermek iskolába jár. Amikor Magyarországon 1868-ban bevezették a tankötelezettséget, akkor az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése mellett azt is el kellett fogadtatni a családokkal, a társadalommal, hogy „a gyermeknek az iskolában a helye”. A korabeli pedagógiai szaksajtó, az abban cikkező néptanítóság sokat tett azért, hogy a gyermekről való gondolkodás részévé váljon a tanuló állapot elfogadása. A kötet az iskolás gyermek e konstruálódási folyamatát követi azokban az évtizedekben, amelyek a tankötelezettség „hőskorának” tekinthetők Magyarországon.

   1 - 10 (Összesen: 3)