Nyitóoldal A kiadóról Szerkesztőség Vendégkönyv
Hírlevél megrendelése
E-mail:
Text-alapú hírlevél
HTML hírlevél
Újdonságok
Előkészületben
Sorozataink
Betűrendes katalógus
Tárgyköri katalógus
Gondolat Könyvesház
Partnereink
Megrendelés
Sajtóvisszhang
E-könyv
Francia Intézet Filozófiai Füzetei

Könyvek Listája
Szerző: Gutbrod Gizella, Sepsi Enikő és Vető Miklós (szerk.)
Cím: Simone Weil – filozófia, misztika, esztétika
Információk: 300 oldal, kartonált, ár: 1500.- Ft
ISBN: 978 963 693 212 1

A kötet a Francia és Olasz Intézet közös rendezésében 2010. január 21–22-én megrendezett konferencia anyaga kétnyelvű (magyar és francia) kiadásban, amelyben a legjelesebb kutatók elemzik az életművet filozófiai, esztétikai és teológiai szempontból. A konferencia résztvevői voltak: francia részről Vető Miklós akadémikus, E. Gabellieri, a Lyoni Katolikus Egyetem Filozófia Karának dékánja, Michel Narcy, a Francia Nemzeti Kutatóintézet platonista filozófusa, valamint Chantal Delsol filozófus. Olasz részről Massimiliano Marianneli filozófus a perugiai egyetemről és Giovanni Trabucco, a milánói egyetem teológusa. Magyar részről Sepsi Enikő, az Eötvös Kollégium igazgatóhelyettese, Pilinszky-szakértő, valamint Gutbrod Gizella, az egri Esterházy Károly Főiskola docense.

Szerző: Marion, Jean-Luc
Cím: Kartézianizmus, fenomenológia, teológia
Információk: 224 oldal, kartonált, ár: 1800.- Ft
ISBN: 978 963 693 355 5

Erudíció, virtuozitás és alázat. Erudíció elsősorban, hiszen a filozófiák nagyon alapos ismerete, a tudomány legmagasabb szintű művelése jellemzi Jean-Luc Marion munkásságát. Virtuozitás másodsorban, amellyel kidolgoz új gondolatokat és tételeket. És végül a szövegek iránt tanúsított alázat, amely meghatározza alapos és fegyelmezett írásait. Többen vagyunk ma Magyarországon, akik hallgattuk előadásait a Sorbonne és az ENS falai között, doktori iskolájába jártunk, olvastuk írásait, személyes barátság fűz vele össze bennünket, és ma e kötetben méltatjuk korunk egyik legnagyobb gondolkodójának munkásságát. Marion famulusai és kollégái vagyunk, akik tisztelegnek a nagy gondolkodónak, tudósnak, professzornak, szerzőnek, a francia Akadémia tagjának. Marion méltón illeszkedik be a Descartes, Pascal, Malebranche, Montesquieu, Rousseau, Bergson, Sartre, Foucault, Lévinas, Ricœur, Henry és Derrida által híressé tett francia filozófia családfájába. Keresztény gondolkodóként újítja meg a fenomenológiát, teszi hozzáférhetővé a metafizika által felvetett problémákat, fordítja ezeket a kortárs fenomenológia nyelvére, szigorúan tudományos eszköztárat és eljárásokat alkalmazva. Harmat Gergely (részlet a kötet utószavából)

Szerző: Takács Ádám - Pierre Rusch (szerk.)
Cím: Lukács György gondolkodása - jelenkori perspektívából
Információk: 290 oldal, kartonált, ár: 2500.- Ft
ISBN: 978 963 693 491 0

Francia Intézet Filozófiai Füzetei. Ha tőlem azt kérdezik, hogy melyik filozófust fogják széles körökben olvasni és értelmezni ötven vagy száz év múlva, három nevet említenék. Ezek Wittgenstein, Heidegger és Foucault. Lukács György filozófiája talán nem fog közéjük tartozni. De ha filozófiája nem is, életpályája és személyisége annál inkább. Mert ez az életpálya klasszikusan reprezentálja a 20. század értelmiségének útjait és zsákutcáit. Lukács György életpályája saját könyveinek tárgyait is megtestesítette. Jellemző rá mind a morális áldozat, mind pedig az ész trónfosztása. Ezen a reprezentatív pályán egyaránt születtek zseniális művek, igazságtalan és felületes pamfletek, tisztes filozófiatörténeti és kritikai munkák. Mindig az, amit megengedett, illetve megengedhetett magának. Heller Ágnes

Szerző: Ullmann Tamás és Jean-Louis Viellard-Baron (szerk.)
Cím: Bergson aktualitása
Információk: 130 oldal, kartonált, ár: 1500.- Ft
ISBN: 978 963 693 318 0

Filozófiai füzetek. A budapesti Francia Intézet és a Gondolat Kiadó közös sorozata (sorozatszerkesztő Vető Miklós). Henri Bergson kétségkívül a fenomenológiát megelőző korszak legjelentősebb francia filozófusa, aki egy rövid időre háttérbe szorult ugyan, ám manapság egyértelműen klasszikus gondolkodóként és a filozófiatörténet egyik nagy alakjaként áll előttünk. 1928-ban megkapta az irodalmi Nobel-díjat, kortársai pedig nem csupán Franciaországban bálványozták, hanem Németországban, Amerikában, Spanyolországban és Magyarországon is. A bergsoni filozófia jelentősége és nagysága éppen abban az eltökéltségben áll, amely szerves egészbe kívánja összegyúrni az emberi tudás javát, s olyan rendszert akar létrehozni, amely nem záródik saját magába, hanem folyamatosan azon munkálkodik, hogy a valóság különböző mozzanatait magába olvassza. A bergsoni mű jelentésének felismerése, hatásának „értékelése” valójában a ma uralkodó filozófia, a fenomenológia viszonylatában válik lehetségessé. Bergson Husserl kortársa, és annak ellenére, hogy e két gondolkodót stílusában, gondolkodásmódjában, mi több, intencionális tárgyuk tekintetében sok minden választja el egymástól, érdeklődésük és irányultságuk sokszor közelít egymáshoz.

   1 - 10 (Összesen: 4)