Nyitóoldal A kiadóról Szerkesztőség Vendégkönyv
Hírlevél megrendelése
E-mail:
Text-alapú hírlevél
HTML hírlevél
Újdonságok
Előkészületben
Sorozataink
Betűrendes katalógus
Tárgyköri katalógus
Gondolat Könyvesház
Partnereink
Megrendelés
Sajtóvisszhang
E-könyv
A magyarországi cigány népesség helyzete

Könyvek Listája
Szerző: Kállai Ernő
Cím: Helyi cigány kisebbségi önkormányzatok Magyarországon
Információk: 204 oldal, puhafedél, ár: 1890.- Ft
ISBN: 9639567825

Az MTA Kisebbségkutató Intézet koordinálásával 2001-2004 között nagyszabású kutatási program zajlott, amely a magyarországi cigány/roma népesség társadalmi viszonyainak minél szélesebb körű feltérképezését tűzte ki célul. A helyi cigány kisebbségi önkormányzatok vizsgálatát Kállai Ernő vezette. Kérdőíves és mélyinterjús módszer segítségével 130 település cigány önkormányzatait, s velük együtt a település szociológiai jellemzőit, az ott élő romák és nem romák együttélési gyakorlatát, egymáshoz való viszonyát, egyszóval az interetnikus kapcsolatokat vizsgáltuk. A kötet áttekintést ad a roma önkormányzatok működését meghatározó külső és belső feltételekről, infrastrukturális adottságokról, a testületek pénzügyi viszonyairól, gazdálkodásáról, a képviselők helyzetéről és felkészültségéről. A magyarországi kisebbségi jogi szabályozás történeti és tartalmi elemzése után részletesen vizsgálja, hogy a helyi cigány kisebbségi önkormányzatok tényleges tevékenysége milyen mértékben felel meg a kisebbségi törvényben megfogalmazott elvárásoknak. Bemutatja az önkormányzati testületek kapcsolatrendszerét, vizsgálja működésük hatékonyságát, ismerteti a jelenlegi rendszer módosítását célzó észrevételeket, javaslatokat.

Szerző: Kemény István - Janky Béla - Lengyel Gabriella
Cím: A magyarországi cigányság, 1971-2003
Információk: 192 oldal, puhafedél, ár: 1290.- Ft
ISBN: 9639567655

1971-ben Kemény István vezetésével országos reprezentatív felmérés készült a magyarországi cigány népességről. Az akkori vizsgálat összegzéséből idézünk: "A hét osztálynál kevesebbet végzett cigány gyerekek gyakorlatilag majdnem teljesen analfabéták. [...] Ez megnehezíti a társadalmi munkamegosztásba való kapcsolódásukat, illetve azt olyan foglalkozásokra korlátozza, amelyeknek betöltéséhez semmiféle iskolázottság sem szükséges. [...] Ezzel egyidejűleg számolnunk kell gazdasági életünk és iparunk szerkezetének megindult átalakulásával. [...] A tanulatlan munkaerőre irányuló kereslet a jövőben már nem emelkedik, hanem csökken, vagy legföljebb változatlan marad. Ennek következtében előre látható, hogy már egy-két évtized múlva felesleg képződik a tanulatlan cigány munkaerőből, és ez a felesleg elhelyezhetetlennek fog bizonyulni." 1993 végén és 2003 tavaszán újabb országos felmérések készültek, melyek sajnálatosan igazolták az akkori jóslatokat, miközben a cigányság integrációját tovább késleltető tényezőkre is rávilágítottak. Könyvünk a három kutatás legfontosabb tapasztalatait foglalja össze, és célja, hogy átfogó képet adjon a cigányok társadalmi helyzetéről, anyanyelvi és etnikai megoszlásáról, településtípusok és régiók szerinti eloszlásáról, a települési és lakásvi-szonyokról, a cigány családok nagyságáról, a gyermekek és az élveszületések számáról, az iskolázottságról és a jövedelmi viszonyokról.

   1 - 10 (Összesen: 2)