Nyitóoldal A kiadóról Szerkesztőség Vendégkönyv
Hírlevél megrendelése
E-mail:
Text-alapú hírlevél
HTML hírlevél
Újdonságok
Előkészületben
Sorozataink
Betűrendes katalógus
Tárgyköri katalógus
Gondolat Könyvesház
Partnereink
Megrendelés
Sajtóvisszhang
E-könyv
Magyar világok

Könyvek Listája
Szerző: Bakó Boglárka - Szoták Szilvia (szerk.)
Cím: Magyarlakta kistérségek és kisebbségi identitások a Kárpát-medencében
Információk: 236 oldal, puhafedél, ár: 1980.- Ft
ISBN: 9639610372

Kötetünk tanulmányai a Kárpát-medence döntően magyarok által lakott, alapvetően történeti, néprajzi, közigazgatási, etnikai és kulturális jellemzők által leírható kistérségeivel foglalkoznak. Az írások alapjául szolgáló kutatásokat a szerzők az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet és az Arany János Közalapítvány által 2004. november 16-án, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett Magyarlakta kistérségek - kisebbségi identitások a Kárpát-medencében című szimpóziumon mutatták be. A tanulmányok Szlovénia kivételével minden szomszédos országból foglalkoznak kistérségekkel. Ausztriából a burgenlandi magyar szórványt, Ukrajnából a kárpátaljai beregi tájegységet, a szerbiai Vajdaságból Zenta község településeit, Horvátországból a szlavóniai magyarok által lakott kistérséget; Romániából a székelyföldi Erdővidéket, a gyimesi Pogányhavas mikrorégiót, Kalotaszeget, Szilágysomlyó vonzáskörzetét és a bánsági magyar szórványvidéket, Szlovákiából pedig a Lévai járást, a mátyusföldi magyar településeket, illetve a Dudvág-menti és a Csermosnya-völgyi kistérségeket. A tanulmányok szerzői sokféle megközelítésben vizsgálják a Kárpát-medence magyarok által is lakott kistérségeiben a magyar identitás tradicionális és modern, etnikai, kulturális, politikai, gazdasági elemeit, a magyar intézményrendszer által megújított, újratermelt magyar identitás sajátosságait.

Szerző: Ilyés Zoltán - Papp Richárd (szerk.)
Cím: Tanulmányok a szórványról
Információk: 128 oldal, puhafedél, ár: 1650.- Ft
ISBN: 9639610313

A kötetben a szerzők - egy 2003 decemberében megtartott kerekasztal-beszélgetés nyomán - kísérletet tesznek arra, hogy áttekintsék a kárpát-medencei magyar szórványok kialakulását, asszimilációs-integrációs, nyelv- és nemzetváltási folyamatait, és módszertani ajánlásokat tegyenek a különféle helyzetű és dinamikájú szórványközösségek kisebbségkutatás keretében történő interdiszciplináris vizsgálatára. A kötetben olvasható tanulmányok segítségével rápillanthatunk nemzeti kultúránk sokszínűségére, és beláthatjuk, önmagunk megismerése sem nélkülözheti a közös kötődésen belül megnyilvánuló másságok, különbözőségek tudatosítását, a szórványközösségek nyelvvel, nemzettel, interetnikus együttéléssel kapcsolatos kulturális beállítódásainak elemzését. A Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete fontosnak tartja, hogy a szórványkérdés elméleti problémáival, a szórványkutatás módszereivel és a szórványgondozás gyakorlatával egyaránt foglalkozó írások a hazai és határon túli szaktudományosság, az egyházak képviselői, a politikai döntéshozók és az érdeklődő nagyközönség számára hozzáférhetővé és egyben megvitathatóvá váljanak.

Szerző: Kovács Nóra
Cím: Szállítható örökség
Információk: 240 oldal, kartonált, ár: 1980.- Ft
ISBN: 978 963 693 156 8

A kötet a kulturális antropológia tudományterülete felől közelíti meg Buenos Airesben élő első, második és harmadik generációs magyarok azonosságtudatát. A vizsgálat alapját antropológiai terepmunka segítségével Argentínában, illetve Budapesten három év alatt gyűjtött kvalitatív adatok szolgáltatják. A munka bepillantást nyújt a Buenos Aires-i magyar intézményekhez kapcsolódó közösségi élet mindennapjaiba, és szituációelemzéseken keresztül fejti fel a magyar azonosságtudat fő alkotóelemeit. A kötet kitér az argentínai magyarok hazalátogatásának és visszatelepedésének kérdésére, illetve a második és harmadik generáció Magyarország felé irányuló migrációjára is.

Szerző: Kovács Nóra (szerk.)
Cím: Tanulmányok a diaszpóráról
Információk: 166 oldal, puhafedél, ár: 1650.- Ft
ISBN: 9639567701

A kötet a Kárpát-medencén kívül élő magyar közösségek témakörében végzett legújabb kutatásokból kínál válogatást. A gyűjteményt földrajzi és diszciplináris sokszínűség jellemzi. Az európai, észak- és dél-amerikai, valamint ausztráliai példák mellett egy izraeli esetelemzés is olvasható a kötetben. A magyar diaszpóra kutatásának fogalmi kereteit újragondoló írások és egyes tengerentúli közösségek korábbi életszakaszaira irányuló, történettudományi megközelítésű tanulmányok mellett szocio-lingvisztikai és kulturális antropológiai szemléletű dolgozatok kínálnak bepillantást a nyugaton élő magyar közösségekben zajló változási folyamatokba. A kelet-közép-európai rendszerváltásokkal megváltozott Magyarország és általában a kibocsátó régiók viszonya a diaszpórához, és ugyanígy a diaszpóramagyarság is szükségképpen átértékeli magyarországi kapcsolatrendszerét. Ebből a szempontból is fontos, hogy az észak- és nyugat-európai, tengerentúli magyarok körében vizsgáljuk a nyelvcsere, a kultúra-váltás, a diaszpóra nemzedéki rétegzettségének jelenségeit. Erre tesznek kísérletet konkrét példák alapján a kötet tanulmányai.

   1 - 10 (Összesen: 4)