Nyitóoldal A kiadóról Szerkesztőség Vendégkönyv
Hírlevél megrendelése
E-mail:
Text-alapú hírlevél
HTML hírlevél
Újdonságok
Előkészületben
Sorozataink
Betűrendes katalógus
Tárgyköri katalógus
Gondolat Könyvesház
Partnereink
Megrendelés
Sajtóvisszhang
E-könyv
Előkészületben

Könyvek Listája
Szerző: Baráth Magdolna
Cím: A Kreml árnyékában. Tanulmányok Magyarország és a Szovjetunió kapcsolatainak történetéhez, 1944–1990
Információk: 296 oldal, kartonált, ár: 3500.- Ft
ISBN: 978 963 693 526 9

A kötet szerzője Baráth Magdolna történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának osztályvezetője, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Történeti Intézetének címzetes docense, az 1945–1990 közötti magyar történelem kiemelkedő kutatója. Számos dokumentumkötet, vezető történeti folyóiratokban publikált tanulmány, hazai és nemzetközi konferenciákon tartott előadások, televíziós beszélgetések eddigi pályájának mérföldkövei. Szerteágazó kutatói érdeklődésének egyik meghatározó részterülete a magyar–szovjet kapcsolatok történetének kutatása. Hosszú évek óta makacs elszántsággal tér vissza minden esztendőben a moszkvai levéltárakba, ahol a nehéz kutatási feltételek ellenére a kétoldalú kapcsolatok újabb és újabb forrásait tárja fel és elemzi. Munkásságának eredményei a budapesti szovjet nagykövetek 1953–1956 és 1956–1964 közötti jelentéseit közreadó kötetek. Ezekből és számos újonnan feltárt dokumentumból állt össze színes mozaikként az a kép, amely a jelen kötetben összegyűjtött írásaiból kibontakozik. A Magyarország második világháború utáni sorsára vonatkozó szovjet elképzelések, a Szovjetunióról kialakult hazai kép változásai, a két ország kommunista pártjai közötti kapcsolatok, a szovjet tanácsadók és szakértők tevékenysége, a szovjet politika szerepe a magyarországi változásokban 1953-ban, a szovjet „imázsépítés” módszerei, a Hruscsov korszak jellemzői és végül a Gorbacsov nevével fémjelzett átalakulás hatása – azok a témák, amelyek többek között az összeállításában helyet kaptak. Mindegyik egy-egy biztos lépcsőfok egy majdani monográfiához, ízelítő a bonyolult és összetett kapcsolatrendszerből.

Szerző: Duló Károly
Cím: Budapest. Tükör által vs. színről színre
Információk: 175 oldal, keménytábla, ár: 3500.- Ft
ISBN: 978 963 693 366 1

E könyv lapjai révén felfedező budapesti sétákra szeretném meghívni a tisztelt olvasót. Korántsem a teljesség vagy egy adott stílus volt az, aminek megragadására törekedtem, inkább kalandjaimban, mindennapi rácsodálkozásaimban szeretném részeltetni azokat, akik e képeket végignézik. Szívesen megosztom velük személyes élményeim, kötődéseim, amelyek az előző századforduló hihetetlenül gazdag és sokszínű építészeti örökségéhez és annak a mindennapi környezetben való megjelenéséhez, visszatükröződéseihez fűznek.

Szerző: Epiktétosz (Steiger Kornél fordításában és jegyzeteivel)
Cím: Epiktétosz összes művei
Információk: 366 oldal, kartonált, ár: 3990.- Ft
ISBN: 978 963 693 455 2

„Mikor bukott el Akhilleusz? Amikor Patroklosz meghalt? Távolról sem! Akkor, amikor haragra gerjedt, amikor a nő elvesztését siratta, amikor megfeledkezett róla, hogy nem azért van ott, hogy szeretőket szerezzen magának, hanem azért, hogy harcoljon. Ezek az igazi bukások az ember életében, ez az ostrom, ez a kapituláció: amikor a helyes nézetek megsemmisülnek, amikor kivesznek az emberből.” Epiktétosz a Kr. u. 1–2. században élt, sztoikus filozófus volt. Jelen kötet tartalmazza minden fennmaradt szövegét. Főműve, az Arrhianosz által lejegyzett Beszélgetések (Diatribai) négy könyve és a töredékek itt olvashatók első ízben magyarul, míg a legfontosabb tanításokat röviden kifejtő Kézikönyvecske (Enkheiridion) terminológiai szempontból javított fordításban jelenik meg újra. A szövegek egyedülálló bepillantást nyújtanak a sztoikus etika érett korszakába, de nem csupán történeti szempontból érdekesek: Epiktétosz számára a filozófia elsősorban arra tanít, miként kell élnünk. Bár a főmű tömören számot ad az alapvető sztoikus metafizikai tanításokról is, a – sokszor mester és tanítvány között zajló – beszélgetések témája nagyon is gyakorlati: hogyan kezelhetünk megfelelő módon bizonyos nehéz élethelyzeteket és negatív érzelmeket, amelyekkel minden embernek szembesülnie kell. Az epiktétoszi tanítás legfontosabb alapelve az, hogy meg kell tanulnunk különbséget tenni azon dolgok között, amelyek rajtunk múlnak, és azok között, amelyek nem, mert csakis így tehetünk szert a zavartalan lelkiállapotra. A kötetet az epiktétoszi alapfogalmak szótára, valamint Steiger Kornél tanulmánya zárja, amely Epiktétosz „lélekterápiájának” mozzanatait elemzi, s elhelyezi a filozófus gondolkodását a sztoikus filozófia történetében.

Szerző: Forrai Judit
Cím: Az európai fogászat fejlődése a vándorborbélyságtól a fogászmesterségig
Információk: 358 oldal, keménytábla, ár: 4000.- Ft
ISBN: 978 963 693 446 0

A gyönyörű, korabeli metszetekkel, képekkel illusztrált, olvasmányos kötetben a modern kori európai fogtudomány kialakulását kísérjük végig, amelyek kiemelték a vándorló borbélyok, patkolókovácsok, olykor sarlatánok minimális ismeretszintjéről a tudományos igényű, orvosi-egyetemi oktatást igénylő, megbecsült szakma irányába induló fogászatot. A mű a magyar fogászati tudomány kialakulását európai összehasonlításban követi nyomon, bemutatja a fogászati szakma mint új diszciplína kialakulását, társadalmi helyét és szerepét, viszonyát az orvosi-sebészi diszciplínához, a praktizálókhoz, értékelve a gyógyítás módszereit, állami és társadalmi szabályozási eljárásait.

Szerző: Gelencsér Gábor
Cím: Az eredendő máshol. Magyar filmes szólamok
Információk: 336 oldal, kartonált, ár: 2990.- Ft
ISBN: 978 963 693 468 2

A szerző elmúlt évtizedekben született írásai – kereken harminc tanulmány és kritika – a hatvanas évek új hullámától napjainkig ívelő időszak fontos szereplőinek felidézésével a magyar filmtörténet fél évszázados folyamatainak összefüggéseire hívják fel a figyelmet. A könyv a múltban a máig tovább élő hagyományt kutatja; mindazokat a „filmes szólamokat”, amelyek hatása nélkül másképp alakultak volna, illetve kevéssé értelmezhetőek a kortárs folyamatok. A hatvanas évekre határozott formát öltő kánon mellett mindebben egyre nagyobb szerephez jut a Balázs Béla Stúdió műhelyében, illetve szellemi környezetében kialakuló „alternatív kánon”, amely a rendszerváltás után immár korábbi elszigeteltségéből kilépve válhat a filmtörténeti tradíció teljes jogú részévé és a kortárs filmművészet alakítójává. Az egyes írások e sokszínű hagyományt és annak hasonlóan változatos továbbélését vizsgálják egy-egy korszak, intézmény, alkotó vagy mű metszetében.

Szerző: Karisztiani, Ioanna
Cím: Az elásott jelmez
Információk: 280 oldal, kartonált, ár: 2800.- Ft
ISBN: 978 963 693 364 7

Gondolat világirodalmi sorozat. Kiriakosz Rusziasz tizenöt évesen hagyta el Görögországot. Most a negyvenes évei elején jár, az Egyesült Államokban él, és jól fizetett kutató a Nemzeti Egészségügyi Minisztériumban. 1998 nyarán mégis visszatér szülőfalujába, hogy szembenézzen múltjával – elsősorban unokatestvérével, a másik Kiriakosz Rusziasszal, egyben apja gyilkosával, s az ősi vérbosszú erejével. A két Kiriakoszt ráadásul nemcsak a sötét múlt, hanem egy titokzatos nő is összeköti. Karisztiani, akinek egészen különleges érzéke van az emberi élet apró részleteinek művészi megjelenítéséhez, olyan alapvető emberi dilemmákat vet fel regényében, mint hogy miként vagyunk képesek felejteni, miért félünk szembenézni saját magunkkal, és miért nehezebb a megbékélés, mint a harc. A Krétán született Joanna Karisztiani (1952) a mai görög irodalom kiemelkedő alakja, számos irodalmi díj birtokosa, több filmforgatókönyv (többek között a nálunk is bemutatott Menyasszonyoké) szerzője.

Szerző: Kiss Endre
Cím: Marx lábnyomai. Marx Károly a 21. században
Információk: 320 oldal, ár: 3890.- Ft

Jacques Derrida Marx „kísértetei”-ről beszélt, amelyek elő-előjönnek a jelen éjszakájában. Ez találó és érdekes metafora, mi inkább Marx (hatalmas) lábnyomairól beszélnénk. A lábnyom részben konkrétabb kép, részben konkrétabban tagolja a jelen társadalmi és intellektuális tereit. Nap, mint nap találkozunk Marx lábnyomaival, nap, mint nap felismerjük, hogy e lábnyomok a jelen fontos pontjaihoz vezetnek és fontos üzeneteik vannak, anélkül hogy szervesen össze tudnánk kapcsolni napjaink szellemi és politikai forgalmával. Nem szeretnénk a modern városesztétika módjára e lábnyomokat elhelyezni a sétáló utcák forgatagába és a bevásárló központok előtti szökőkút elé helyezni őket funkcionáló ornamentikaként. Szeretnénk ezeket a lábnyomokat feltárni és értelmezni, s így párbeszédre lépni Marx-szal a harmadik évezred elején.

Szerző: Skiera, Ehrenhard - Matthies, Aila-Leena
Cím: Finnország művelődési és oktatási rendszere
Információk: 302 oldal, kartonált, ár: 3250.- Ft
ISBN: 978 963 693 266 4

A finn oktatási rendszer kimagasló eredményeket ér el a nemzetközi felméréseken. Vajon mit csinálhatnak jobban vagy másként a finnek, mint mi? Mi lehet a finn oktatás hatékonyságának a titka? A finn oktatási rendszert bemutató tanulmánykötet ezekre a kérdésekre adja meg a választ. Tíz fejezeten keresztül vezeti be az olvasót a finn oktatási rendszerbe, de nem kész receptet nyújt, hanem mélyebb kontextusba helyezi az oktatást, rávilágítva azokra a tényezőkre, amelyek együttes megléte biztosítja az oktatási rendszer hatékonyságát. Így megismerhetjük többek között Finnország kultúrtörténetét, az iskolarendszer történeti áttekintését, a reformpedagógiai kezdeményezéseket, a tanárképzés intézményrendszerét, az ország szociális és családpolitikáját, az iparilag fejletlen régiók elvándorlástól sújtott kis iskoláinak megmentését, valamint a kisebbségek oktatási kérdéseit. A könyv nem csupán a Finnország iránt érdeklődők vagy az oktatási rendszerekkel elméleti szinten foglalkozó szakemberek számra érdekes, hanem a gyakorló pedagógusoknak is.

Szerző: Tusor Péter
Cím: The Papal Consistories and Hungary in the 15th-16th centuries. To the history of the Hungarian Royal Patronage and Supremacy (CVH II/4)
Információk: 196 oldal, kartonált, ár: 3000.- Ft
ISBN: 978 963 308 064 1

The volume – that was written in English language – examines the granting and the way of filling of the Hungarian consistorial benefices in the 15th-16th centuries. At the beginning it outlines a general picture about how the order of the filling of these benefices was formed in the Church, then touches upon how the canonical examination of the bishop-nominees happened, how the consistorial process was and what possibilities there were for issuing of the bulls, giving a uniquely detailed picture about the working of those organs of the Roman Curia that dealt with this activity. It puts in this wider context the granting of Hungarian ecclesiastical benefices, examining the process of evolving of a particular legal practice and presenting the historical evolution of the point of view of the Holy See in connection with this later. Furthermore, it gives valuable additions to the way of contacting of the Holy See and Hungary and to the paying of annates. A rich publishing of sources also belongs to the volume with English summaries and explanatory note-apparatus. In addition a Hungarian summary, abundant bibliography, index of the places, names and the most important concepts make its usage easy both for the historians and the interested readers.

   1 - 10 (Összesen: 9)